НачалоОбяви и съобщенияОбяви
61 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ, ОТНОСНО ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГ ОТ ФОНД ФЛАГ ПО РЕДА НА ЗОД
62 Конкурс за длъжността Директор на Целодневна детска градина „Детелина„ - с.Росен
63 Открит конкурс с предмет: възлагане на дейността „Извършване на маркиране, сортиментиране и изготвяне на документи съгласно НАРЕДБА № 8 ОТ 5 АВГУСТ 2011 Г. ЗА СЕЧИТЕ В ГОРИТЕ в горски територии, собственост на Община Созопол“
64 Стартира процедура за кандидатстване, подбор и наемане на медицински специалисти и осигуряване на достъп до здравни услуги на потребители на услугата „личен асистент“
65 Годишен доклад за дейността на Център за обществена подкрепа - град Созопол през 2015 година
66 Уведомление до наемателите на общински жилищни имоти
67 Във връзка с подготовката на проектно предложение по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” Община Созопол стартира процедура за избор на партньор
68 Решение № 814/16.10.2015 г. на Министерски съвет за търсене и проучване на нефт и природен газ в "Блок 1-14 Силистар"
69 Съобщение
70 Oткриване на oбект: „Строителство на ВиК мрежа и КПС в землището на Черноморец” в рамките на проект "Интегриран проект за водния цикъл на Созопол - I етап"
71 Съобщения на Службата по геодезия, картография и кадастър - Бургас
72 Покана
73 Заповед № 8-Z-1350/30.09.2015 г. на Кмета на Община Созопол
74 Асоциация „Жени без остеопороза” и Община Созопол
75 Обявление за откриване на процедура по принудително отчуждаване на недвижими имоти в с. Равадиново
76 Покана
77 Заповед № 8-Z-1253/12.09.2015 г. на Кмета на Община Созопол
78 Общинска избирателна комисия - Созопол
79 Заповеди № 47/07.09.2015 г. и № 48/07.09.2015 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
80 Протоколи за разпределяне имоти с начин на трайно ползване „пасища“
81 Две обявления за откриване на процедура по принудително отчуждаване на недвижими имоти в с. Равадиново
82 Открит конкурс с предмет: "Извършване на сеч, извоз и рампиране на дървесина на временен склад от горски територии, собственост на Община Созопол" - Обект № 1507
83 Открит конкурс с предмет: "Извършване на сеч, извоз и рампиране на дървесина на временен склад от горски територии, собственост на Община Созопол" - Обект № 1506
84 Заповед № 42/17.08.2015 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
85 Съобщение на Община Созопол
86 Открит конкурс с предмет: възлагане на дейността „Извършване на сеч, извоз и рампиране на дървесина на временен склад от горски територии, собственост на Община Созопол“
87 Междинна пресконференция за представяне напредъка на „Интегриран проект за водния цикъл на Созопол – I етап”
88 О Б Я В А-имот-2
89 О Б Я В А-имот
90 Конкурс за длъжността: Главен вътрешен одитор

Страница 3 от 15

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

tr.han

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

февруари 2018
пвсчпсн
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728