НачалоОбяви и съобщенияОбяви
211 Във връзка с подготовката на проектно предложение по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” Община Созопол стартира процедура за избор на партньор
212 Решение № 814/16.10.2015 г. на Министерски съвет за търсене и проучване на нефт и природен газ в "Блок 1-14 Силистар"
213 Съобщение
214 Oткриване на oбект: „Строителство на ВиК мрежа и КПС в землището на Черноморец” в рамките на проект "Интегриран проект за водния цикъл на Созопол - I етап"
215 Съобщения на Службата по геодезия, картография и кадастър - Бургас
216 Покана
217 Заповед № 8-Z-1350/30.09.2015 г. на Кмета на Община Созопол
218 Асоциация „Жени без остеопороза” и Община Созопол
219 Обявление за откриване на процедура по принудително отчуждаване на недвижими имоти в с. Равадиново
220 Покана
221 Заповед № 8-Z-1253/12.09.2015 г. на Кмета на Община Созопол
222 Общинска избирателна комисия - Созопол
223 Заповеди № 47/07.09.2015 г. и № 48/07.09.2015 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
224 Протоколи за разпределяне имоти с начин на трайно ползване „пасища“
225 Две обявления за откриване на процедура по принудително отчуждаване на недвижими имоти в с. Равадиново
226 Открит конкурс с предмет: "Извършване на сеч, извоз и рампиране на дървесина на временен склад от горски територии, собственост на Община Созопол" - Обект № 1507
227 Открит конкурс с предмет: "Извършване на сеч, извоз и рампиране на дървесина на временен склад от горски територии, собственост на Община Созопол" - Обект № 1506
228 Заповед № 42/17.08.2015 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
229 Съобщение на Община Созопол
230 Открит конкурс с предмет: възлагане на дейността „Извършване на сеч, извоз и рампиране на дървесина на временен склад от горски територии, собственост на Община Созопол“
231 Междинна пресконференция за представяне напредъка на „Интегриран проект за водния цикъл на Созопол – I етап”
232 О Б Я В А-имот-2
233 О Б Я В А-имот
234 Конкурс за длъжността: Главен вътрешен одитор
235 Конкурс за длъжността: Началник на отдел „правни дейности и управление на собствеността”
236 Съобщение за междинна пресконференция за представяне напредъка на „Интегриран проект за водния цикъл на Созопол – I етап”
237 Открит конкурс с предмет: възлагане на дейността „Извършване на маркиране, сортиментиране и изготвяне на документи съгласно Наредба № 8 от 5 август 2011 г. за сечите в горите - Глава трета, Раздел втори в горски територии, собственост на Община Созопол“
238 Заповед № 34/01.07.2015 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
239 Заповед № 23/22.06.2015 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
240 Открит конкурс с предмет: Възлагане на дейността „Извършване на маркиране, сортиментиране и изготвяне на документи съгласно НАРЕДБА № 8 ОТ 5 АВГУСТ 2011 Г. ЗА СЕЧИТЕ В ГОРИТЕ - Глава трета, Раздел втори в горски територии, собственост на Община Созопол“

Страница 8 от 19

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

октомври 2020
пвсчпсн
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031