НачалоОбяви и съобщенияОбяви
181 5 и 6 януари 2017 г. ще са неучебни за всички училища на територията на община Созопол
182 Заповед № 32/27.12.2016 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
183 Напредък по проект „Съпричастност” по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОP001-2.002-0256-С01, финансиран от ЕСФ чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
184 Съобщение за провеждане на консултации по Екологична оценка на Подробен устройствен план/ПУП/-план за регулация и застрояване/ПРЗ/ и ПУП-парцеларен план/ПП/ за ПИ 67800.501.474, 67800.501.481, 67800.501.539 по КК на гр. Созопол
185 Фестивал "Созополска дъга" - 2016
186 Заповеди на Кмета на Община Созопол за отчуждаване на части от поземлени имоти в землището на с. Равадиново, общ. Созопол
187 ПОДБОР ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛ НА ТРУДОВ ДОГОВОР, НА ДЛЪЖНОСТТА «ЕКСПЕРТ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ» ПО ПРОЕКТ №BG05M2OP00-3.001-0036 « ГОТОВИ ЗА УСПЕХ», ФИНАНСИРАН ОТ ОП НОИР
188 Заповед № 25/25.08.2016 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
189 Покана за публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг от община Созопол
190 Покана за свикване на общо събрание на собствениците и наемателите във вилно селише "Под лозите", находящо се в гр. Созопол, общ. Созопол
191 Обява за свободно работно място по проект "Съпричастност"
192 Заповед № 23/05.08.2016 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
193 Заповед № 22/21.07.2016 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
194 Заповед № 19/04.07.2016 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
195 Заповед № 15/02.06.2016 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
196 Протоколи за разпределяне на пасища
197 Заповед № 8-Z-800 от 25.05.2016 г. на Кмета на Община Созопол относно отдаване под наем на земеделски земи
198 Заповед № 13/13.05.2016 г. на Директора на ОГП - Община Созопол за класиране на участници и определяне на изпълнител
199 Заповед № 11/25.04.2016 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
200 "По пътя на Ботевата чета" Козлодуй-Околчица, 27 май - 2 юни 2016 г.
201 Решение на Общински съвет Созопол № 182 от 26.02.2016 г. относно срока на строителна забрана за 2016 г.
202 Заповед № 6/22.03.2016 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
203 Решение №183 и Решение №186 на Общински съвет-Созопол от 26.02.2016 г.
204 Заповед № 3/25.02.2016 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
205 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ, ОТНОСНО ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГ ОТ ФОНД ФЛАГ ПО РЕДА НА ЗОД
206 Конкурс за длъжността Директор на Целодневна детска градина „Детелина„ - с.Росен
207 Открит конкурс с предмет: възлагане на дейността „Извършване на маркиране, сортиментиране и изготвяне на документи съгласно НАРЕДБА № 8 ОТ 5 АВГУСТ 2011 Г. ЗА СЕЧИТЕ В ГОРИТЕ в горски територии, собственост на Община Созопол“
208 Стартира процедура за кандидатстване, подбор и наемане на медицински специалисти и осигуряване на достъп до здравни услуги на потребители на услугата „личен асистент“
209 Годишен доклад за дейността на Център за обществена подкрепа - град Созопол през 2015 година
210 Уведомление до наемателите на общински жилищни имоти

Страница 7 от 19

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

октомври 2020
пвсчпсн
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031