НачалоОбяви и съобщенияОбяви
151 Процедури по принудително отчуждаване на недвижими имоти
152 Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА за постъпилите предложения заедно с обосновка за неприетите предложения проект: Наредба за отпускане на финансови помощи на жители на община Созопол, които не са на основание Закона за семейните помощи за деца и ЗСП
153 Процедура по принудително отчуждаване на недвижими имоти
154 Обява за прием на документи на кандидати за ползване на почасови услуги в общността и в домашна среда
155 Покана за информационна среща за изготвяне на Стратегия на МИРГ „Приморско-Созопол-Царево“, по процедура за БФП BG14MFOP001-4.001 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“ на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020
156 Напредък по проект „Съпричастност” по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОP001-2.002-0256-С01, финансиран от Европейския социален фонд чрез ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”
157 Заповед № РД-11-248/24.07.2017г. на Министерство на земеделието, храните и горите - Областна дирекция "Земеделие" - гр. Бургас
158 Oткриване на процедура по издаване на разрешително за водовземане и ползване на воден обект – язовир,представляващ имот № 000121 по КВС в землище на с.Равна гора, община Созопол
159 Покана за общо събрание на СНЦ -Местна инициативна група „Приморско-Созопол“
160 Културни събития лято 2017 година
161 Проект за отмяна на Наредба за платено паркиране на моторни превозни средства /МПС/ на територията на град Созопол
162 Обявление на основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ
163 Заповед № 22/23.05.2017 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
164 Съобщение за одобрените места за паркиране
165 Напредък по проект „Съпричастност” по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОP001-2.002-0256-С01, финансиран от Европейския социален фонд чрез ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020” - май 2017
166 Покана за Обществено обсъждане
167 Протокол за разпределение на пасища - 2017 г.
168 Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА относно проект за приемане на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
169 Заповед № 13/21.04.2017 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
170 Заповед № 12/21.04.2017 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
171 Напредък по проект „Съпричастност” по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОP001-2.002-0256-С01, финансиран от Европейския социален фонд чрез ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020” - април 2017
172 Научен архив при БАН
173 Заповед № 10/03.04.2017 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
174 Процедури по принудително отчуждаване на недвижими имоти
175 На вниманието на гражданите и фирмите упражняващи таксиметрова дейност на територията на Община Созопол
176 Напредък по проект „Съпричастност” по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОP001-2.002-0256-С01, финансиран от Европейския социален фонд чрез ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020” - март 2017
177 Заповед № 5/20.01.2017 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
178 Заповед № 3/13.01.2017 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
179 Конкурс за длъжността Директор на ДГ „Делфинче” гр.Черноморец, община Созопол
180 9, 10 и 11 януари 2017 г. ще са неучебни за всички училища на територията на община Созопол

Страница 6 от 19

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

октомври 2020
пвсчпсн
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031