НачалоОбяви и съобщенияОбяви
1 ПРАЗНИК „в. м. СВЕТА МАРИНА” гр. СОЗОПОЛ
2 Изготвен е план за финансово оздравяване на община Созопол 2019 – 2021 г.
3 Консултации за избора на по-благоприятен прогнозен индивидуален коефициент
4 Протокол за разпределение на пасища за стопанската 2018-2019 г.
5 Конкурс за длъжността Директор на ДГ „Снежанка” гр. Созопол
6 Данъците към Община Созопол вече се плащат онлайн от България и целия свят през касите на ИЗИПЕЙ и през интернет системата ИПЕЙ
7 Ново проектно предложение „Патронажна грижа в Община Сунгурларе и Община Созопол”
8 Oткриване на процедура по издаване на разрешително за водовземане и ползване на воден обект – язовир "Факуда" в землището на с, Равадиново, общ. Созопол,представляващ имот № по КК 61042.11.120 с площ 38,534 дка
9 Информация по член 21 от Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент
10 ЗА ЛИЦАТА, УПРАЖНЯВАЩИ ДЕЙНОСТ В МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ
11 Списъци на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване по землища на територията на община Созопол, годишен план за паша и правила за ползване на мери и пасища
12 Съобщение относно плащането на данък недвижим имот и такса битови отпадъци за недвижими имоти за 2019 г.
13 Одобрен образец на заявление по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ с Приложения № 1 и 2
14 Дванайсето годишно издание на Созополски семинари по творческо писане, 13-17 юни 2019
15 Важно съобщение до собствениците на водовземни съоръжения за подземни води
16 Уведомление относно декларациите по чл.61р, ал.5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък за реализираните през 2018г. нощувки
17 Съобщение във връзка с подмяната на уличното осветление 2
18 Съобщение във връзка с подмяната на уличното осветление
19 Заповеди по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за разпределение на масивите за стопанската 2018/2019 г.
20 Възможност за закупуване на демонтирани улични стълбове и осветителни тела
21 Разрешение за строеж на филиал за Спешна медицинска помощ
22 Първа координационна среща на партньорите по проект „Развитие на устойчив културен туризъм в Черноморския басейн“
23 Иновативна технология в подкрепа на децата със специфични потребности!
24 Заключителна пресконференция по проект „Интегриране на услугата „Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания”
25 Национален фолклорен конкурс „Созополска дъга“
26 Обявление за принудително отчуждаване по проект „Улица с осови точки 37-51-52-53-54-55-56-57 и улица с осови точки 37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49 в м. Буджака, землище на гр. Созопол”
27 Обявление за принудително отчуждаване по проект „Второстепенна улица от о.т. 715 до о.т. 172“
28 Съобщение относно санитарно-охранителните зони около язовир, „Ясна Поляна“, включващ и санитарно охранителните зони на яз. „Ново Паничарево“ и водохващане „Зелениковска"
29 Публично обсъждане на Отчета на бюджета на Община Созопол за 2017г.
30 Съобщение за обществено объждане

Страница 1 от 16