НачалоАдминистративни актовеПроекти на нормативни актовеПроект за изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Созопол - допълнение две

Проект за изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Созопол - допълнение две

  • ПДФ
  • Печат

На основание член 21, ал.2 от ЗМСМА, в Общински Съвет Созопол, ще бъдете последвани проект за Р Е Ш Е Н И Е за промени в Наредба за определение и администриране на местни такси и цени на услугите на територията на община Созопол ,

Съгласно член. 26 ал. 4 от ЗНА и във връзка с член. 77 от АПК в законоустановения срок от 30 дни, Община Созопол е настоящата публикация може да заинтересува лица да направят своите предложения, мнения и препоръки по проект.

1.Причини, използвайте изменението на Наредбата.

С Решение 522 от протокол №24 / 26.03.2009г. Общински съвет - Созопол е приет за сегашния момент Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на община Созопол.

На нашето място е предложена промяна в стабилността на 1 (един) купон е отделен с невъзмутимост с приходите от продажбата на купон за ползване на услугите на Детска млечна кухня, за да се покрие с необходимите продукти за реално съществуващи хранителни продукти за приготвяне на храна на хората . За да разгледате бюджета на община Созопол и всички консумативи съпътствайте предложението за тази услуга.

2. Цели, които са поставени с изменение на Наредбата.

Целта на предложението е променена с желание за община Созопол, за да се предлага качествена услуга, да се приготвя и да се предлага качествена храна за деца, като има предвид всички законови разпоредби за детско хранене.

3.Финансови и други средства, трябва да прилагате новата уредб а

Промяната на наредбата не е изложена с представяне на финансови средства от бюджета на Общината, както и с помощта на човешки ресурси.

4.Очаквани резултати от изменението на Наредбата:

С настоящото се променя не се предполага промяна в посока увеличаване на финансовите и други средства, които са необходими за правилата. Очаквайте резултати в обществен план, трябва да поставите по горе.

5.Анализ на съответствието със самото на Европейския съюз.

Предлагайте промените в Наредбата да се съгласувате със съответните неща от най-високото ниво, каквито и с тези на европейското строителство.

Проект за решение и промени в Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услугите на територията на община Созопол:

Аз . В РАЗДЕЛ III ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ЗАВЕДЕНИЯ ЗА СОЦИАЛНИ ГРИЖИ И ДРУГИ ОБЩИНСКИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ,

- Чл.34а, ал.1 се изписва и трябва да се следва следната редакция: „ За ползване на услугите на детска млечна кухня (за деца от 10 месеца до завръщане на 3-годишна възраст) родители (настойници, попечители) заплащат стабилността на 1 (един ) купон за храмоден на едно дете в размер на 5,00 (пет) лева. “;

- Чл.34а, ал.2 се изписва и се прави следната редакция: „ За обслужване на детска млечна кухня (за деца от 10 месеца до завръщане на 3-годишна възраст) родители (най-добри, попечители) на деца на всеки понеделник от Той е с постоянен адрес на територията на община Созопол, заплаща такса за 1 (един) купон за храмоден на едно дете, редуцирана по редакция на член.8, ал.6 от ЗМДТ, в размер на 2,50лв. (два лева и петдесет стотинки). “;

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

юни 2021
пвсчпсн
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930