НачалоОбяви и съобщенияОбявиСЪОБЩЕНИЕ СОБСТВЕНИЦИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

СЪОБЩЕНИЕ СОБСТВЕНИЦИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНА СОЗОПОЛ УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ВЪЗЛОЖИТЕЛИ НА СТРОЕЖИ ЗА СЛЕДНОТО:

ДО 29 ФЕВРУАРИ 2020г.,НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.14 АЛ.2 ОТ ЗМДТ /§ 28 от ЗИДЗКПО,ОБНАРОДВАН В ДВ БР.96 ОТ 2019Г./, СЛЕДВА ДА ПРЕДОСТАВЯТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ПО ЧЛ.4 АЛ.1 ОТ ЗМДТ В ОТДЕЛ”МДТ”,НЕОБХОДИМИТЕ ДАННИ ,ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДАНЪКА НА НОВОПОСТРОЕНИТЕ СГРАДИ И/ИЛИ НА САМОСТОЯТЕЛНИТЕ ОБЕКТИ В ТЯХ,КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПО РЕДА НА ЗУТ И КОИТО СА ЗАВЪРШЕНИ В ГРУБ СТРОЕЖ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2019Г.,НО НЕ СА ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ИЛИ ЗА ТЯХ НЕ Е ИЗДАДЕНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ.

ЗА ЦЕЛТА В ГОРНИЯ СРОК СЕ ПОДАВА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.14 АЛ.2 ОТ ЗМДТ,КАТО КЪМ НЕЯ СЕ ПРИЛАГАТ:

- Акт 14 и/или Протокол по чл.181 ал.2 от ЗУТ;

- Акт 15,издаден на основание чл.176 ал.1 от ЗУТ;

- НА за собственост на имот-сграда,завършена на степен груб строеж.

В тази връзка следва да се има предвид ,че на основание чл.15 ал.5 от ЗМДТ,данъкът по чл.15 ал. 1 от същия ,се дължи и в случаите, когато в двегодишен срок от завършването на сградата в груб строеж/Акт 14/, съответно - в едногодишен срок от съставяне на констативен акт по чл. 176, ал. 1 /Акт 15/ от Закона за устройство на територията, сградата не е въведена в експлоатация или не е издадено разрешение за ползване.

За неизпълнение разпоредбите на Закона се налагат санкции,определени в чл.123 от ЗМДТ:”Чл. 123. (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., доп. - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Който не подаде декларация по чл. 14, не я подаде в срок, както и не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне на данъка в по-малък размер или до освобождаване от данък, се наказва с глоба в размер от 10 до 400 лв., а юридическите лица и едноличните търговци - с имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв., ако не е предвидено по-тежко наказание.”

Община Созопол

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

юли 2020
пвсчпсн
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031