Начало

Покана за консултации за определяне състава на ОИК Созопол

  • ПДФ
  • Печат

ПОКАНА ДО ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Съгласно чл. 75, ал. 1 от Изборния кодекс /ИК/ насрочвам провеждането на консултации на 19 август 2019 г., от 11.00 часа, в кабинета на кмета на община Созопол за определяне състава на ОИК Созопол за предстоящите на 27 октомври 2019 г. избори за общински съветници и за кметове.

Съгласно чл. 75 от ИК:

„…(3) При консултациите партиите и коалициите по ал. 2 представят:

1. (доп. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) писмено предложение за състав на общинската избирателна комисия, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага, както и декларации за съгласие на лицата да бъдат предложени и декларации от лицата по чл. 80, ал. 3;

2. копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията към датата на насрочване на изборите или от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията;

3. пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица.

(4) Към предложението си по ал. 3, т. 1 партиите и коалициите представят списък на резервните членове, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 или когато член на общинската избирателна комисия не участва в заседанията и повече от 10 дни. Заместването се извършва с решение на Централната избирателна комисия.

(5) За резултатите от проведените консултации се съставя протокол, който се подписва от участниците в тях. При отказ да се подпише протоколът, както и когато протоколът е подписан с особено мнение, се прилагат мотивите на участниците. Прилагат се и писмените възражения на партиите и коалициите, ако има такива.

(6) Когато не е постигнато съгласие между партиите и коалициите, участвали в консултациите, кметът на общината не по-късно от 55 дни преди изборния ден изпраща на Централната избирателна комисия документите по ал. 3, 4 и 5.

(7) В случаите, когато е постигнато съгласие, кметът на общината представя в Централната избирателна комисия:

1. (доп. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) писмено предложение за състав на общинската избирателна комисия заедно със списък на резервните членове, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага, както и декларации за съгласие на лицата да бъдат предложени и декларации от лицата по чл. 80, ал. 3;

2. документите по ал. 3 и 4, представени от партиите и коалициите;

3. протоколите от проведените консултации с представителите на партиите и коалициите, включително и писмените им възражения;

4. копие от съобщението за провеждане на консултациите и начина на оповестяването му.

(8) Кметът прави предложението по ал. 7 не по-късно от 55 дни преди изборния ден. При създаване на нова община назначеният временен кмет прави предложението при същите условия.

(9) Когато кметът на общината или временният кмет на новосъздадената община не е направил предложение в срока по ал. 8, областният управител прави предложение въз основа на документите по ал. 3, 4 и 5 не по-късно от 52 дни преди изборния ден.

(10) В случаите, когато е постигнато съгласие, Централната избирателна комисия назначава общинската избирателна комисия по предложението на кмета на общината, направено по реда на ал. 7, или на областния управител, направено по реда на ал. 9.

(11) В случаите, когато не е постигнато съгласие или областният управител не е направил предложение в срока по ал. 9, Централната избирателна комисия назначава общинската избирателна комисия по направените предложения на партиите и коалициите.……“

Във връзка с гореизложеното, моля да осигурите присъствието на Вашите представители.

С уважение,

КАТЯ СТОЯНОВА
И.д. Кмет на община Созопол
  
Изготвил:
Веселина Спасова
Секретар на община Созопол
scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

май 2020
пвсчпсн
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031