Начало

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” на Общински културен институт «Музеен център» - Созопол (ОКИ „Музеен център”-Созопол)

  • ПДФ
  • Печат

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.91, ал. 1 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 8 , ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство и Заповед №8-Z-№8-Z-744/09.07.2019г. на И.Д.Кмета на Община Созопол

ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” на Общински културен институт «Музеен център» - Созопол (ОКИ „Музеен център”-Созопол)

Място на работа-Археологически музей -Созопол

Характер на работа – организация, ръководство и контрол на цялостната работа в Общински културен институт «Музеен център» - Созопол

Правоотношението с директора на музея е срочно за 5 години, съгласно чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство.

І. Изисквания за длъжността:

Минимални изисквания:

Образование – висше; образователно-квалификационна степен „магистър”;

Професионално направление – история и археология, социология, антропология и науки за културата;

Професионален опит 3 години в съответното професионално направление;

Да притежава организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност, комуникативност;

Като предимство се счита:

Присъдени научни степени;

Опит в областта на музейното дело и опазване на културното наследство;

Квалификация по мениджмънт;

Чуждоезикова подготовка;

Управленски опит ;

Предходни участия в разработването и реализацията на програми и проекти;

Компютърна грамотност;

ІІ.Начин на провеждане на конкурса

Защита на концепция за дейността и развитието на ОКИ „Музеен център”-Созопол за период от 5 години, подробно разработена за първата от тях.

Събеседване.

ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса

Заявление за участие-(бланка);

Документ за самоличност (копие);

Документ за трудов стаж (копие);

Професионална автобиография-CV;

Документ за завършено образование (копие);

Свидетелство за съдимост;

Медицинско свидетелство;

Концепция за дейността и развитието на ОКИ „Музеен център”-Созопол за 5 годишен период(2019-2024), като подробно е разработена първата година, в девет екземпляра, подписана от кандидата в запечатани и ненадписани пликове, с обем от 5/пет/ машинописни страници (бройките са съобразени с членовете на комисията).

Концепцията съдържа:

- анализ и оценка на състоянието на археологически музей, художествена галерия в т.ч.и етнографска сбирка; основни проблеми на функционирането им;

- тенденции и възможности за развитието на ОКИ „Музеен център”-Созопол, като културен и научен институт и мястото му в музейната мрежа;

- определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на ОКИ „Музеен център”-Созопол, пътищата за постигането им;

- мерки за реализиране на конкретни проекти по комплектуването, опазването и представянето на музейните фондове, научно-изследователската, образователната и популяризаторската дейност на ОКИ „Музеен център”-Созопол;

- етапи на реализация на концепцията;

- други документи – по преценка на кандидата, удостоверяващи изпълнение на изискванията за заемане на длъжността.

Концепциите се отварят пред кандидатите в деня на провеждането на самия конкурс.

При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

ІV. Място и срок за подаване на документите и разработената концепция.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на таблото за обявления в административната сграда на Община Созопол и на официалния сайт на Общината.

Документите следва да бъдат подадени в 1-месечен срок от публикуване на обявлението за провеждане на конкурса в местен ежедневник, във „Фронт - офиса” на Община Созопол до

17,15 часа на 12.07.2019г./влючително/.Правоотношението със спечелилия конкурса се уреждат въз основа на чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство.


Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (Обява Директор ОКИ-Музеен център.pdf)Обява Директор ОКИ-Музеен център.pdf236 Kb
scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

август 2021
пвсчпсн
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031