Начало

Община Созопол продължава да надгражда социалните си дейности чрез нов европроект

  • ПДФ
  • Печат

Община Созопол, като водещ бенефициент, подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ /ДБФП/ BG05M9OP001-2.040-0047-C01 за изпълнение на проект „Патронажна грижа в Община Сунгурларе и Община Созопол“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”. Заложените дейности Общината ще изпълнява в партньорство с Община Сунгурларе.

Съгласно изискванията на финансиращата програма, кооперирането на двете общини позволи, освен грижа към своите жители, да бъдат получени средства за закупуване на нови леки автомобили.

Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 201 728,48лв, поделена съгласно одобреното от Общинските съвети на двете Общини, Споразумение за партньорство. Срокът за изпълнение на проекта - 14 месеца /01.09.2019г.-31.12.2020г./.

Новата задача пред двете общини е предоставяне на мобилна интегрирана здравно-социална услуга.

Основна цел на проекта:

Подобряване качеството на живот и превенция на социалната изолация на възрастни хора над 65 години, с ограничения или в невъзможност за самообслужване, както и на хора с увреждания и техните семейства в двете общини.

Специфични цели:

1. Подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на възрастните хора, на лицата с увреждания и на техните семейства, чрез прилагане на адекватни мерки за подкрепа в домашна среда;

2. Ресурсно обезпечаване и изграждане на институционален и кадрови капацитет за предоставяне на почасови интегрирани здравно-социални услуги за възрастни и лица с увреждания на територията на Община Созопол и Община Сунгурларе;

3. Подобряване и поддържане на здравното състояние на ползвателите на услугата,чрез предоставяне на комплексни грижи в дома;

4. Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране;

5. Превенция на институционализацията и съкращаване на болничния престой чрез формиране на позитивна и подкрепяща социална среда.

Основни дейности по проекта:

1.Предоставяне на почасовата мобилна интегрирана здравно-социална услуга "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания" на територията на Община Созопол и Община Сунгурларе в продължение на 12 календарни месеца:

Полагане на грижи в домашни условия;

Консултиране на потребителите и техните близки по медико-социални проблеми;

Поддържане на добри взаимоотношения с общо-практикуващите лекари и обмен на информация за състоянието на потребителите. Резултат от реализацията на планираните дейности ще бъде превенция на хоспитализацията или намаляване на болничния престой, както и намаляване на броя на възрастните и хората с увреждания, настанени в институции.

2. Закупуване на два броя моторни превозни средства – по един за всяка Община;

3. Закупуване на два броя лаптопи.

За реализиране на основните резултати по проекта, важна роля има старта на партньорството между двете Общини – Созопол и Сунгурларе, като предстои споделяне на отговорности, административен капацитет, опит и добри практики.

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

декември 2019
пвсчпсн
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031