НачалоОбяви и съобщенияОбявления по ЗУТОбявления по чл.128, ал.2 от ЗУТ за обекти: ПП „Трасе на главен водопровод от НВ „Каваци“, до разпределителна мрежа на гр.Созопол“, ПП „Довеждащ колектор до КПС „Каваци“, ПП „Трасе на главен водопровод от НВ „Света Марина“

Обявления по чл.128, ал.2 от ЗУТ за обекти: ПП „Трасе на главен водопровод от НВ „Каваци“, до разпределителна мрежа на гр.Созопол“, ПП „Довеждащ колектор до КПС „Каваци“, ПП „Трасе на главен водопровод от НВ „Света Марина“

  • ПДФ
  • Печат

1.     Община Созопол /ЕКАТТЕ – 67800/, област Бургас, на  основание  чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че в ДВ, брой 51/28.06.2019г., е обнародвано обявление по чл.128, ал.1 от ЗУТ, за  изработен проект  на  Подробен  устройствен  план  –  парцеларен  план за елементите на техническата инфраструктура,  извън  границите  на  урбанизираните  територии  за обект: „Трасе на главен водопровод от НВ „Каваци“, до разпределителна мрежа на гр.Созопол, с трасе и сервитут в обхват на части от поземлени имоти с идентификатори 67800.40.102, 67800.40.119, 67800.40.127, 67800.40.135, 67800.40.147,  67800.40.160, 67800.42.1, 67800.42.2, 67800.53.1, 67800.53.2, 67800.53.3, 67800.53.4,  67800.53.5, 67800.53.6, 67800.53.17, 67800.53.18, 67800.53.19,  67800.53.20,  67800.53.21, 67800.53.22, 67800.53.25,  67800.53.92 и  67800.53.93,  по КК на гр.Созопол, общ.Созопол.

            Проектът се намира в сградата на Община Созопол. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, в едномесечен срок от обнародване на обявлението в Държавен вестник, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация - Созопол.   

 

2.     Община Созопол /ЕКАТТЕ – 67800/, област Бургас, на  основание  чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че в ДВ, брой 51/28.06.2019г., е обнародвано обявление по чл.128, ал.1 от ЗУТ, за  изработен проект  на  Подробен  устройствен  план  –  парцеларен  план за елементите на техническата инфраструктура,  извън  границите  на  урбанизираните  територии  за обект: „Довеждащ колектор до КПС „Каваци“, с трасе и сервитут в обхват на части от поземлени имоти с идентификатори 67800.5.719, 67800.8.318, 67800.9.115 и 54.145, по КК на гр.Созопол, общ.Созопол.

            Проектът се намира в сградата на Община Созопол. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, в едномесечен срок от обнародване на обявлението в Държавен вестник, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация - Созопол.                    

 

3.    Община Созопол /ЕКАТТЕ – 67800/, област Бургас, на  основание  чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че в ДВ, брой 51/28.06.2019г., е обнародвано обявление по чл.128, ал.1 от ЗУТ, за  изработен проект  на  Подробен  устройствен  план  –  парцеларен  план за елементите на техническата инфраструктура,  извън  границите  на  урбанизираните  територии  за обект: „Трасе на главен водопровод от НВ „Света Марина“, в ПИ с идентификатор 67800.35.104, по КК на гр.Созопол“, до края на регулация на гр.Созопол, с трасе и сервитут в обхват на части от поземлени имоти с идентификатори 67800.35.99, 67800.35.140, 67800.36.4, 67800.36.22, 67800.36.23, 67800.36.27,  67800.36.44, 67800.36.45,  и 67800.36.46, по КК на гр.Созопол, общ.Созопол.

            Проектът се намира в сградата на Община Созопол. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, в едномесечен срок от обнародване на обявлението в Държавен вестник, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация - Созопол.

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

юни 2021
пвсчпсн
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930