НачалоОбяви и съобщенияОбявиКонкурс за длъжността Директор на ДГ „Снежанка” гр. Созопол

Конкурс за длъжността Директор на ДГ „Снежанка” гр. Созопол

 ОБЩИНА СОЗОПОЛ
На основание чл.217, ал.3, ал.5 от ЗПУО, чл.91 от КТ и във връзка със Заповед № 8 –Z- 351 / 08. 04. 2019 на Кмета на Община Созопол
ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността Директор
на
ДГ „Снежанка” гр. Созопол, при следните условия:

 

I.Кратка характеристика за длъжността:

 Директорът на детската градина :

   - организира, контролира и отговаря за цялостната дейност на детската градина;

   - спазва и прилага държавните образователни изисквания ;

   - осигурява безопасни условия за възпитание, обучение и труд;

   - представлява институцията пред органи, организации и лица и сключва договори с юридически и физически лица, в съответствие с предоставените му правомощия.

II.Изисквания към кандидатите:

     1.Висше образование,специалност „Предучилищна педагогика”

     2.Образователно-квалификационна степен „Магистър”, „Бакалавър” или „Професионален бакалавър ”

     3.Професионален педагогически опит най-малко 5 години.

     4.Да отговаря на изискванията по чл.215, ал.1 на ЗПУО : да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, да не са лишени от правото да упражняват професията си, да не страдат от заболявания и психически отклонения, които застрашават живота и здравето на децата, определени с наредба издадена от министъра на здравеопазването и съгласувана с министъра на образованието и науката.

III.Необходими документи за участие в конкурса

       1.Заявление до Кмета на община Созопол/ свободен текст /

       2.Подробна автобиография / CV/

       3.Диплома за завършено висше образование /копие /

       4.Сертификат за компютърна грамотност, ако е на лице такъв

       5.Лична карта /копие/

       6.Документи за научно звание или научна степен, за професионална квалификационни степени, ако кандидатът притежава такива /

     7.Документ, доказващ осигурителния стаж и професионален опит /препис –извлечение от трудова книжка, осигурителна книжка, УП3 /

      8.Карта за предварителен медицински преглед във връзка с кандидатстването за длъжността „директор” на детска градина.

       9.Свидетелство за съдимост /актуално /

       10.Други документи по преценка на кандидата.

Кандидатите подават ксерокопие на документите си в Общинска администрация Созопол, като представят оригиналите за сверяване.

IV.Начин за провеждане на конкурса:

       1.Допускане по документи

       2 Решаване на тест и провеждане на събеседване

V.Срок и място за подаване на документи:

       1.Документите ще се приемат всеки ден, в рамките на работното време, в едномесечен срок от датата на публикуване на обявата в общински вестник „Созопол”, във фронт-офиса на община Созопол .

     За датата , часа и мястото за провеждане на конкурса, кандидатите ще бъдат уведомени писмено.

       2.Длъжностната характеристика за длъжността и правилата за провеждане на конкурса ще бъдат предоставени на кандидатите в деня на подаване на документите, срещу подпис, в стая №11 на Общинска администрация, ДДО „ Общински детски заведения”.

       3.Резултатите от конкурса ще бъдат съобщени съгласно чл.95, ал.2 от Кодекса на труда.

       4.Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на сайта на община Созопол , както и на таблото   за обяви и съобщения в сградата на община Созопол .

       5.За справка и информация –тел.0550/22393

 

  ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

   КАТЯ СТОЯНОВА

   Зам. – кмет на община Созопол

   Заповед за заместване № 8-Z-342 / 05. 04.2019

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

ноември 2020
пвсчпсн
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30