Начало

Община Созопол спечели проект за нова спортна площадка

  • ПДФ
  • Печат

 

 

Съвременните условия на живот изискват полагането на грижа за масовизирането на физическата култура и спорт. Поддържането на спортната база в добро и безопасно състояние е предпоставка за привличането на все повече млади хора към спорта. Над една трета от населението на община Созопол е на възраст под 34 години, което още повече ангажира общината с търсенето на различни възможности за обновяване и модернизиране на съществуващите, както и с изграждане на нови спортни съоръжения.

 

На 27.03.2019г. Община Созопол получи уведомително писмо от ДФЗ-РА за одобрено проектно предложение „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в УПИ I, кв. 70 по плана на гр. Созопол, община Созопол”. Проектното предложение е по Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.007 Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Безвъзмездната финансова помощ е в размер 89 105,07 лв. без ДДС.

Проектът предвижда обособяване на функционална зона за спорт - спортно игрище за футбол на малко поле. Спортната площадка е с размери 27,20/17,65м. Игралното поле е с размери 23,20/15,55 м, като около него се предвиждат ивици за обслужване и обхождане. Спортното игрище ще бъде покрито с каучукова настилка. Предвижда се премахване на старите, неотговарящи на изискванията за безопасност оградни пана и замяната им с ажурна метална ограда, монтирана върху ивичен стоманобетонен фундамент.

Ще бъдат доставени и монтирани две футболни врати, съгласно изискванията за БДС за безопасност.

С изпълнението на тази дейност гр. Созопол ще се превърне в по-привлекателно място не само за младите жители, но и за многобройните български и чуждестранни туристи. Изграждането на една безопасна, устойчива и с високо екологично качество среда, ще затвърди тенденцията за туристическия облик на община Созопол.

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

юли 2020
пвсчпсн
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031