НачалоАдминистративни актовеПроекти на нормативни актовеПроект за изменение на Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол

Проект за изменение на Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол

  • ПДФ
  • Печат

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, в  Общински Съвет Созопол, ще бъде внесен следния проект на Р Е Ш Е Н И Е за  изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол.

Съгласно чл. 26 ал. 4, изр.второ от ЗНА и във връзка с чл. 77 от АПК в законоустановения срок от 14 дни, Община Созопол чрез настоящето публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения, мнения и препоръки по проекта. Предвид наближаването на летния сезон, драстичното увеличаване на гостите и посетителите на гр.Созопол и нарастването на нарушенията, свързани с обществения ред, както и с цел изчистване на противоречия със закони от по-висока степен и с цел правилното прилагане на разпоредбите, същото обуславя промените да бъдат разгледани и приети от Общински съвет Созопол в най-кратки срокове.

 

1.Причини, налагащи изменението на Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол.

             С решение №1254 от 30.11.2018г. Общински съвет Созопол е приел действащата към настоящия момент Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол.

             В процеса на работа се откриха някои несъответствия и противоречия със закони от по-висока степен, което налага да се променят съответните текстове. 

2. Цели, които се поставят с Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол.

             Целта на изменението е осигуряването на съответствие в някои разпоредби между Наредбата, Закона за шума и Закона за движение по пътищата. 

3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба

             Изменението на наредбата не е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси. 

4.Очаквани резултати от изменение на Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол:

        Очакваните резултати след изменението на Наредбата:

         – актуална нормативна база свързана с опазване на обществения ред и сигурност на територията на общината; 

5.Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.

           Предлаганите промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство. 

Проект за допълнения и изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол: 

I.В Раздел първи Осигуряване и опазване на обществения ред„ се правят следните промени:

1.Чл.4 /2/ се отменя;

II.В Раздел втори Транспорт и организация на движението„ се правят следните промени:

1.Навсякъде в раздел втори думата „МПС“ се заменя с „ППС“;

2.Чл.12/1/ се отменя;

3.В чл.12 ал.2 става ал.1;

4.Чл.14 се отменя.

5.Чл.15 се изменя и придобива следната редакция: /1/В случаите по чл.171, т.5, б.”б” от Закона за движение по пътищата се извършва принудително преместване на паркирано пътно превозно средство без знание на неговия собственик или на упълномощения от него водач. Отстраняването се извършва по разпореждане на органите по чл.168 от Закона за движение по пътищата, чрез специално за целта превозно средство за принудително отстраняване (репатриране с „паяк“).

/2/ В случаите по ал.1 от момента на уведомяването на районното полицейско управление се начислява такса за отговорното пазене на преместения автомобил в размер, определен от Общинския съвет.

III. В „Административно-наказателни разпоредби“ чл.29 се изменя и придобива следната редакция: „Който нарушава забраните по чл.4, се наказва с глоба в размер от 100 до 500 лв.и/или с имуществена санкция в размер от 200 до 2000 лв.“.

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

юли 2020
пвсчпсн
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031