НачалоАдминистративни актовеПроекти на нормативни актовеПредложение за промяна на Наредба за платено паркиране на моторни превозни средства /МПС/ на територията на град Созопол

Предложение за промяна на Наредба за платено паркиране на моторни превозни средства /МПС/ на територията на град Созопол

  • ПДФ
  • Печат

         

          На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, в  Общински Съвет Созопол, ще бъде внесен следния проект на Р Е Ш Е Н И Е за  изменения в наредба за платено паркиране на моторни превозни средства /МПС/ на територията на град Созопол.

Съгласно чл. 26 ал. 4 от ЗНА и във връзка с чл. 77 от АПК в законоустановения срок от 30 дни, Община Созопол чрез настоящето публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения, мнения и препоръки по проекта. 

 В Раздел V Частично ограничаване на достъпа на МПС в старата част на град Созопол-Архитектурен резерват „ се правят следните промени:

1.Чл.19б /1/ се изменя и придобива следната редакция: „Въвежда се режим на платено паркиране по чл.19а за периода от 1 юни до 30 септември, който е валиден всеки ден за часовия диапазон от 00:00 часа до 24:00 часа.“;

2.В чл.19з текста „ изхода на ул.“Н. Вапцаров““ отпада.;

3.В чл.19з текста по т.2 добива следната редакция: „ 2. За периода от 30/тридесет/ минути посетителите не дължат такси, след изтичането им се таксуват с 2,00/два/ лв. на час. След изтичането на осем последователни часа, престоя става безплатен в рамките на денонощието.“;

4.В чл.19з, в т.3 думите „2 часа“ се променят и стават „30/тридесет/ минути“.;

5.В чл.19з, т.4 отпада.;

6.В чл.19з, т.5 става т.4.;

7.В чл.19з, т.6 става т54.;

  

МОТИВИ

към предложение за промяна на Наредба 
за платено паркиране на моторни превозни средства /МПС/ на територията на град Созопол

 

1.Причини, налагащи изменението:

С решение №782 от Протокол №26/ 30.06.2017г. Общински съвет Созопол е приел действащата към настоящия момент Наредба за платено паркиране на моторни превозни средства /МПС/ на територията на град Созопол.

Причината за внасяне на изменения в Наредбата са констатираните нарушения през лятото на 2018г., които компрометират режима на достъп в Стар град Созопол. Засечени бяха целенасочени влизания и излизания през КПП. Наблюдаваха се влезнали и престояли през платения период МПС, които целенасочено изчакваха и напускаха след 24:00 часа с цел да не заплатят дължимата такса.

           2. Целите, които се поставят:

-да  се регламентира режима за събиране на такса за административна услуга, от която общината да сформира приходи и да се повиши контрола на платеното паркиране;

- Финансова устойчивост и самостоятелност на общината;

- Справедливо определяне на таксите, съобразно направените разходи от общината;

- Възстановяване на разходите на общината по предоставяне на услугата; 

3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

         Изменението на наредбата не е свързано с изразходването на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси. 

4. Очаквани резултати от прилагането:

           Еднакво прилагане на нормативната уредба и превантивно действие спрямо лицата, които целят избягване на таксуване. 

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз

           Предлаганите промени са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство. 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

юли 2020
пвсчпсн
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031