НачалоАдминистративни актовеЗаповеди на кметаЗаповед № 8-Z-7 от 03.01.2018 г. на Кмета на Община Созопол, относно прекратяване на категоризацията на туристически обекти

Заповед № 8-Z-7 от 03.01.2018 г. на Кмета на Община Созопол, относно прекратяване на категоризацията на туристически обекти

ЗАПОВЕД

№ 8-Z-7

Созопол 03.01.2018 г. 

 

На основание чл.44, ал. 2 от ЗМСА, във връзка с чл. 133, ал. 2, чл.137, ал.1, т.1 от Закона за туризма и §5, ал. 1, т. 4 от Преходните и заключителни разпоредби от Закона за туризма (обн.ДВ, бр. 30/26.03.2013 г., посл. Изм.ДВ бр.75/27.09.2016 г.) и Решение на Общинска експертна комисия по категоризиране на туристически обекти по Протокол №ПР01-18/02.01.18г., 

НАРЕЖДАМ: 

В съответствие с чл. 137, ал. 1 т.1 от ЗТ и неизпълнение на задължението по §5, ал. 1, т. 4 от ПЗР на същия закон,

1.Да се прекрати категоризацията на туристическите обекти по приложения списък, неразделна част от тази Заповед.

2.Да се отрази промяната в обстоятелствата.

3.На основание чл. 137, ал. 3 от Закона за туризма нова категория на обектите се определя по реда на чл. 129 от ЗТ.

4.Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение, да се предприемат действия за публично оповестяване чрез публикуване в сайта на общината и да се обяви на видно място в сградата на Общинска администрация – гр. Созопол.

5.Контрол по изпълнението на заповедта се възлага на Петя Чапевова – зам.- кмет на община Созопол.

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Кмет на Община Созопол

Съгласувал:
Юрисконсулт………………………
Изготвил:
Нора Миланова
Началник отдел „Туризъм и икономически дейности“

Чл. 133. (2) от ЗТ: Срокът на издаденото удостоверение за определена категория на туристическите обекти по ал. 1 е 5 години;

Чл. 137. (1) от ЗТ: Категорията на местата за настаняване, заведенията за хранене и развлечения, туристическите хижи, туристическите учебни центрове, туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене се прекратява:

1.с изтичането на срока на определената категория;

§ 5. (1)  от ПЗР на ЗТ: Подновяването на категорията на категоризираните до влизането в сила на закона туристически обекти в изпълнение на срока по чл. 133, ал. 2 се извършва, както следва:

4. за категоризираните туристически обекти през 2010 г. - през 2017 г.;

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (ПР01-18 .xls)Списък на обектите66 Kb
scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

tr.han

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

април 2018
пвсчпсн
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30