НачалоФинансиЧовешки ресурсиКонкурс за длъжността Финансов контрольор при Община Созопол

Конкурс за длъжността Финансов контрольор при Община Созопол

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закон за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители и Заповед №8-Z 1412/16.11.2017г. на кмета на Община Созопол,

ОБЯВЯВА

КОНКУРС за длъжността Финансов контрольор при Община Созопол, при следните условия:

1. Изисквания за заемане на длъжността:

1.1.Минимални и специфични изисквания,  предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

-   образователна степен  - магистър;

-   минимален професионален опит-  2 години;

-   ранг – ІV младши;

1.2.Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

-  висше образование в областта на финансите  или счетоводството;

-  познания в областта на финансовото управления и контрол в публичния сектор;

-  компютърна грамотност – владеене на  Microsoft Word,  Microsoft  Excel и  Internet Explorer;

-  лични качества – умение за ръководене и работа в екип, инициативност, оперативност, добри комуникативни качества.

2. Описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:  организира и осъществява предварителен контрол за законосъобразност на дейностите и структурите в общината по Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор; преди вземането/извършването на всички решения/действия извършва съпоставяне с изискванията на приложимото законодателство, за да се гарантира тяхното спазван; писмено изразява мнение, относно законосъобразността на решенията/действията, свързани с разпореждане на активи и средства (включително поемането на задължения и извършване разходи) в общината; следи за изпълнение на задълженията по СФУК чрез извършване на конкретни документални проверки, анкетиране и чрез физически проверки на място; координира дейностите по вътрешен контрол в общината и организира своевременно актуализиране на вътрешните правила и контролни процедури.

3. Граници на основната месечна заплата, определена за длъжността – от 460 до 1200 лв.

4. Начин на провеждане на конкурса: тест и интервю.

5. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:

-  заявление по образец за участие в конкурса /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/;

- декларация (по образец) от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от право да заеме определената длъжност;

- копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

- копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг.

6. Документите следва да бъдат подадени в 10-дневен дневен срок от публикуване на обявлението за провеждане на конкурса, в деловодството на Община Созопол, пл.Хан Крум №2, до 07.12.2017 г.  включително, всеки работен ден от 8.30 ч. до 17.15 ч.

7. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

8. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на таблото за обявления в административната сграда на Община Созопол, както и на електронната страницата на общината с адрес www.sozopol.bg

За информация: телефон 0550/25 711 – Община Созопол -  звено „Човешки ресурси”.

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

tr.han

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

юли 2018
пвсчпсн
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031