НачалоФинансиЧовешки ресурсиКонкурс за длъжността Главен вътрешен одитор при Община Созопол

Конкурс за длъжността Главен вътрешен одитор при Община Созопол

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закон за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители и Заповед № 8-Z-1425/23.11.2017г. на кмета на Община Созопол,

ОБЯВЯВА

конкурс за длъжността

Главен вътрешен одитор

при Община Созопол

1. Изисквания за заемане на длъжността:

1.1.            Минимални и специфични изисквания,  предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

-  образователна степен - бакалавър

- минимален професионален опит- 2 години професионален опит в публична администрация в областта на контрола, вътрешния или външния одит;

-   ранг – ІV младши;

- специфично изискване за заемане на конкурсната длъжност: да отговаря на изискванията на чл. 19 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

1.2.            Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

-   висше икономическо образование;

-   управленска, лидерска, комуникационна компетентност;

-   умения за работа с компютърна и  информационна техника и системи;

-  добро познаване на законодателството, свързано с вътрешния одит и контрол и правилно прилагане на разпоредбите му в съответната област;

-  познания и/или опит в контрола и/или управлението на средствата от фондове и програми на ЕС.

2. Кратко описание на длъжността съгл. длъжностна характеристика: Да осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси с оглед постигане целите на Общината.

3. Граници на основната месечна заплата, определена  за длъжността – от 460 до 1200 лв.

4. Начин на провеждане на конкурса: тест и интервю

5. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:

-          заявление по образец за участие в конкурса (Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители);

-          декларация (по образец) от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от право да заеме определената длъжност;

-          копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

-          Копие на сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор” издаден от министъра на финансите;

-          копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобития ранг.

6. Документите следва да бъдат подадени в 10-дневен дневен срок от публикуване на обявлението за провеждане на конкурса, в деловодството на Община Созопол, пл.Хан Крум №2, до 07.12.2017 г.  включително, всеки работен ден от 8.30 ч. до 17.15 ч.

7. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

8. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на таблото за обявления в административната сграда на Община Созопол, както и на електронната страницата на общината с адрес www.sozopol.bg

За информация: телефон 0550/25 711 – Община Созопол -  звено „Човешки ресурси”.

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

tr.han

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

юли 2018
пвсчпсн
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031