НачалоФинансиЧовешки ресурсиКонкурс за длъжността НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „ТУРИЗЪМ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ” към Дирекция „Туризъм, икономически дейности, местни данъци и такси”

Конкурс за длъжността НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „ТУРИЗЪМ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ” към Дирекция „Туризъм, икономически дейности, местни данъци и такси”

 

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закон за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители и Заповед №8-Z- 1299/23.10.2017г. на кмета на Община Созопол,

 

ОБЯВЯВА

конкурс за длъжността

 

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „ТУРИЗЪМ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ”

към Дирекция „Туризъм, икономически дейности, местни данъци и такси”

 

1. Изисквания за заемане на длъжността:

1.1.      Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

-           минимална образователна степен – бакалавър,

-           минимален професионален опит - 4 години;

-           минимален ранг - ІІІ младши;

1.2.      Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

-           3 г. професионален опит в публична администрация;

-           управленска, организационна, комуникационна компетентност;

-           компютърни умения – MS Office, Word, Еxcel и специализирани софтуерни програми;

1.2а. Предимство за кандидата са:

-                      висше образование по специалност в областта на туризма или икономиката;

-                      владеене или ползване на чужди езици. 

2. Кратко описание на длъжността съгл. длъжностна характеристика: ръководи, организира, координира и контролира дейността на отдела. Носи отговорност за точното спазване на нормативните актове; организира изпълнението на задачите в областта на икономиката, туризма, транспорта, земеделието и др.; отчита постигането на целите и дейността на отдела.

3. Граници на основната месечна заплата, определена за длъжността – от 460 до 1400 лв.

4. Начин на провеждане на конкурса: тест и интервю.

5. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:

-           заявление по образец за участие в конкурса (Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители);

-           декларация (по образец) от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от право да заеме определената длъжност;

-           копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

-           копия от документи, удостоверяващи продължителността и сферата на професионалния опит или придобития ранг.

6. Документите следва да бъдат подадени в 10-дневен дневен срок от публикуване на обявлението за провеждане на конкурса, в деловодството на Община Созопол, пл. Хан Крум № 2, до 03.11.2017 г. включително, всеки работен ден от 8.30 ч. до 17.15 ч.

7. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

8. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на таблото за обявления в административната сграда на Община Созопол, както и на електронната страницата на общината с адрес www.sozopol.bg.

За информация: телефон 0550/25 711 – Община Созопол – звено  „Човешки ресурси”.

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

tr.han

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

февруари 2018
пвсчпсн
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728