НачалоФинансиЧовешки ресурсиКонкурс за длъжността НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНИ ДЕЙНОСТИ” към Дирекция „Финансово-счетоводни дейности, бюджет и човешки ресурси”

Конкурс за длъжността НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНИ ДЕЙНОСТИ” към Дирекция „Финансово-счетоводни дейности, бюджет и човешки ресурси”

 

 

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закон за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители и Заповед №8-Z- 1291/23.10.2017г. на кмета на Община Созопол,

 

ОБЯВЯВА

конкурс за длъжността

 

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНИ ДЕЙНОСТИ”

към Дирекция „Финансово-счетоводни дейности, бюджет и човешки ресурси”

 

1. Изисквания за заемане на длъжността:

1.1.      Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

-           минимална образователна степен - бакалавър

-           минимален професионален опит - 4 години;

-           минимален ранг - ІІІ младши;

1.2.      Специфични изисквания, предвидени в специални нормативните актове за заемане на длъжността: познания регламентирани в чл.5а от Закона за счетоводството;

1.3.      Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

-           висше образование в областта на финансите или счетоводството;

-           управленска, организационна, комуникационна компетентност;

-           компютърни умения – MS Office, Word, Еxcel и специализирани софтуерни програми;

2. Кратко описание на длъжността съгл. длъжностна характеристика: ръководи отдел „Финансово- счетоводни дейности”; ръководи, организира, и контролира целия финансовия- счетоводен процес в отдела; контролира правилното и законосъобразно изразходване на финансови средства по одобрения бюджет на Община Созопол; отчита постигането на целите и дейността на отдела.

3. Граници на основната месечна заплата, определена за длъжността – от 460 до 1400 лв.

4. Начин на провеждане на конкурса: тест и интервю

5. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:

-           заявление по образец за участие в конкурса (Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители);

-           декларация (по образец) от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от право да заеме определената длъжност;

-           копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

-           копия от документи, удостоверяващи продължителността и сферата на професионалния опит или придобития ранг.

6. Документите следва да бъдат подадени в 10-дневен дневен срок от публикуване на обявлението за провеждане на конкурса, в деловодството на Община Созопол, пл. Хан Крум № 2, до 03.11.2017 г.  включително, всеки работен ден от 8.30 ч. до 17.15 ч.

7. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

8. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на таблото за обявления в административната сграда на Община Созопол, както и на електронната страницата на общината с адрес www.sozopol.bg.

За информация: телефон 0550/25 711 – Община Созопол -  звено „Човешки ресурси”.

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

септември 2021
пвсчпсн
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930