Начало

С Ъ О Б Щ Е Н И Е за еднократна помощ за първокласници

  • ПДФ
  • Печат

Дирекция “Социално подпомагане”- гр. Созопол уведомява гражданите, че приема   заявления- декларации за еднократна  помощ за ученици записани за първи път в първи клас за  учебната 2017/ 2018 г. в срок до 15.10.2017 г.

За повече информация се обърнете към социалния работник по район или на тел: 0550/ 2 -24 -19 за община Созопол и 0550/3-27-51  за община Приморско

Еднократна помощ за ученици, записани в първи клас

Дирекция, „ Социално подпомагане” – Созопол, уведомява гражданите, че

Право на еднократната  помощ за ученици имат семейства, чиито деца са записани в първи клас на държавно или общинско училище,  когато децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

Средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца преди подаване на заявление –декларацията да  е по-нисък или равен на 400 лева. Този доходен критерий не се изисква за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и деца, настанени в приемни семейства и в семейство на роднини или близки.

Заявления-декларациите се подават в Дирекция „ Социално подпомагане” - Созопол по настоящ адрес до 15 Октомври 2017 г., след записване на детето в първи клас на текущата учебна година 2017/2018 г.

Размерът на тази помощ  е 250 лева.

Еднократна помощ за ученици, записани в първи клас, се предоставя само веднъж за целия период на обучение при първоначалното записване на детето в първи клас.

Помощта се възстановява, ако детето не постъпи в училище или не посещава редовно училище до завършване на първи клас, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние.

Към заявлението декларация  се прилагат следните документи:

1. удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадено заявлението декларация;

2. удостоверение, че детето (децата) е записано в първи клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище;

3. удостоверение за раждане на детето (за справка);

4. лична карта (за справка);

5. медицински протокол на ЛКК - в случаите по ал. 3;

6. експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (само в случаите по чл. 10а, ал. 4, т. 1 от Закона за семейни помощи за деца) за справка.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

ПРИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ- ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ЕДНОКРАТНИ ПОМОЩИ  ЗА УЧЕНИЦИ – ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 Г.:

1. удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадено заявлението декларация;

2. удостоверение, че детето (децата) е записано в първи клас на държавно или общинско училище за учебната 2017/2018 г., издадено от съответното училище;

3. удостоверение за раждане на детето (за справка);

4. лична карта (за справка);

5. медицински протокол на ЛКК - в случаите по ал. 3;

6. експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (само в случаите по чл. 10а, ал. 4, т. 1 от Закона за семейни помощи за деца) за справка.

Забележка: При необходимост социалните работници могат да изискат и др. документи.

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

tr.han

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

февруари 2018
пвсчпсн
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728