НачалоАдминистративни актовеПроекти на нормативни актовеПроект за промяна на Наредба за платено паркиране на моторни превозни средства /МПС/ на територията на град Созопол

Проект за промяна на Наредба за платено паркиране на моторни превозни средства /МПС/ на територията на град Созопол

  • ПДФ
  • Печат

ПРОЕКТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ В

НАРЕДБА ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

І. ) В Глава първа


Общи положения

Промяна в :

Чл.2. За правилното организиране на движението по общинските пътища и улици и за удобство на участниците в него, на територията на град Созопол се въвежда „Синя зона”, зона за неограничено почасово платено паркиране /НППП/ и частично ограничаване на достъпа на МПС в старата част на град Созопол-Архитектурен резерват – обозначени със съответните знаци за начало и край, в дясно, успоредно, по посока на движението.

ІІ.) Глава трета 
Особени режими на паркиране 

Раздел I 
Режим на платено паркиране на МПС – „Служебен абонамент”

Промяна в :

Чл.15а. /1/………………………………………………………………..

/2/ Режим на платен  „Служебен абонамент” се допуска за лица, които обслужват или зареждат със стока търговски обекти намиращи се  на територията на стар град се използват електронни карти, за които се заплаща цена в размер  на  100лв.без включен ДДС на месец за едно МПС.

/3/ ………………………………………………………………………………………

/4/ Лицата по ал.2 имат право на една карта за паркиране на едно МПС, посочено от тях в заявлението им. Условията и реда , както и часовите интервали за доставки и зареждане се определят  с ежегодни решения на общинска комисия по безопасност на движението по пътищата на Община Созопол.

ІІІ.) Въвежда се нов  Раздел V

Частично ограничаване на достъпа на МПС в старата част на град Созопол-Архитектурен резерват

Чл.19а Частично се ограничава достъпа на МПС в старата част на град Созопол чрез въвеждане на система за достъп чрез магнитна карта.

Чл.19б  Въвежда се режим на паркиране по чл.19а, който е валиден всеки ден за часовия диапазон от 07:00 часа до 24:00 часа, а за периода от 1 юни до 30 септември.

Чл.19в Магнитната карта за  достъп в стария град се издават в срок до 15 работни дни, след  подаване на заявление по образец до Кмета на Община Созопол и представяне на необходимите документи, при спазване на изискванията, предвидени в настоящата Наредба.

Чл.19г Подадените заявления за издаване на магнитна карта се разглеждат от Кмета на Община Созопол или определени от него длъжностни лица. 
Чл.19д Магнитните карти се издават, активират, анулират и контролират от Кмета на Община Созопол или определени от него длъжностни лица.

Чл. 19е Забранява се предоставянето на издадената магнитна карта  по ал.19в  на други лица.

Чл.19ж Лицата заплатили  служебен абонамент по реда на чл.15а ползват получените карти за достъп за периода, през който са заплатили. След изтичане на заплатения период картата се деактивира.

Чл.19з Регламентира се достъпа на МПС и престоя в  старата част на гр.Созопол с изграждането на Контролно пропускателен пункт /КПП/ с електронна бариера на изхода на ул.“Н. Вапцаров“ / ул.„Крайбрежна, с използване на автоматизирана система за контрол на достъпа и таксуване.

1.Туристите, посещаващи стария град и ползващи квартири в него ще разполагат с бар код билет,  с отбелязан час на влизане.

2.

3.На изхода е монтирано изходното устройство, на което се проверява билета с бар код и ако излизат преди изтичането на 2часа бариерата се вдига автоматично, при проверката, ако бъде установено превишаване на времето за престои се заплаща дължимата сума в станция-каса и билета бар код се поставя отново в проверяващото устройство и бариерата се вдига.

4.Бариерата работи с ограничителен достъп от 07:00часа до 24:00часа, за периода от  24:00часа до 07:00часа достъпа в стар град е неограничен;

5.С неограничен режим на  достъп от 24 часа в денонощието са специализирани МПС  на МО, МВР, СМП и ПАБ и др.специализирани държавни институции и агенции ;

6.Неограничен режим на достъп с ВИП магнитни карти притежават служебните МПС на Кметове,  кметски наместници,  общински съветници, съдебна власт, законодателна власт и изпълнителна – централна и областни администрации. 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

септември 2020
пвсчпсн
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930