Начало

ДЕЙНОСТ „ПОМОЩНИК - ВЪЗПИТАТЕЛ”

  • ПДФ
  • Печат

Н А Ц И О Н А Л Н А  П РО Г Р А М А

„А С И С Т Е Н Т И  Н А  Х О Р А  С  У В Р Е Ж Д А Н И Я” 2017 Г.

1.ДЕЙНОСТ „ПОМОЩНИК - ВЪЗПИТАТЕЛ”

Обхват на лицата, участващи в програмата

2.3.       За дейността „ПОМОЩНИК - ВЪЗПИТАТЕЛ”:

2.3.1.      Безработни лица, подпомагани по реда на чл. 9 от ППЗСП или отговарящи на условията за отпускането на този вид помощ и полагащи постоянни грижи за хора с увреждания или тежко болни лица. Безработните лица могат да бъдат включвани в дейността „  Помощник- възпитател” и да участват в нея, ако отговарят на следните условия:

- да са членове на семейството или роднини по възходяща или низходяща линия до втора степен, по съребрена линия до втора степен, роднини по сватовство до втора степен или съжителстващи лица  по смисъла на т. 2, §1 от Допълнителната разпоредба на ЗСП или от семейство на роднини и близки - за дете с трайно увреждане, настанено в това семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;

- да живеят в едно и също населено място с това на лицето, за което полагат грижи;

- да не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране.

2.3.2.       Безработни, полагащи грижи за изведени от специализирани институции лица или деца с увреждания.

2.3.3.     ДЕЦА, нуждаещи се от дейности  по подпомагане на физическото, социално, емоционално  и интелектуално развитие, могат да бъдат:

- ДЕЦА с 90 и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане;

В случаите, когато поради недостиг на финансов ресурс не могат да бъдат удовлетворени ЗАЯВЛЕНИЯТА на всички потенциални потребители, отговарящи на горепосочените условия, включването в Програмата се осъществява по реда на подаването на   заявленията.

 

Включването в програмата НП  ”АХУ” като потребители  може да се извършвеа само по отношение лица, които не  ползват социални услуги от типа „ личен асистент”, или „ социален асистент”, както и дейността „ помощник- възпитател” предоставяни от други организации, фирми или донорски програми.

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

tr.han

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

февруари 2018
пвсчпсн
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728