НачалоОбяви и съобщенияОбявиПОДБОР ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛ НА ТРУДОВ ДОГОВОР, НА ДЛЪЖНОСТТА «ЕКСПЕРТ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ» ПО ПРОЕКТ №BG05M2OP00-3.001-0036 « ГОТОВИ ЗА УСПЕХ», ФИНАНСИРАН ОТ ОП НОИР

ПОДБОР ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛ НА ТРУДОВ ДОГОВОР, НА ДЛЪЖНОСТТА «ЕКСПЕРТ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ» ПО ПРОЕКТ №BG05M2OP00-3.001-0036 « ГОТОВИ ЗА УСПЕХ», ФИНАНСИРАН ОТ ОП НОИР

 

      1.КРАТКО  ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

      Организира и контролира дейностите по структуриране и подготовка на обучителните програми    на групите  за допълнително обучение  по български език  в детски градини  на територията на община Созопол .Осъществява мониторинг на работата на учителите, водещи това обучение, в изпълнение на Дейност 1 по проекта.

 

       2. МИНИМАЛНИ И СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРЕДВИДЕНИ В НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

         -  Степен на образование-висше, педагогическо;

         -  Образователно-квалификационна степен-бакалавър;

         - Професионален опит - минимум  3 години в областта на образованието и хуманитарните дейности;

 

       3. ИЗИСКВАНИЯ, ПРЕДВИДЕНИ В ДЛЪЖНОСТНАТА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

        - Професионални направления: Педагогически науки, българска филология, предучилищно образование;

        - Да  познава : ЗПУО, ЗМСМА, нормативни и поднормативни  документи и актове  в системата на образованието ;

        -  Личностни умения и компетентности- умения за работа в екип, комуникативна и професионална компетентност, ориентация към очаквания резултат;

        - Лични качества - инициативност, оперативност, коректност, лоялност към организацията;

       -    Компютърна грамотност- работа с  MS office,  internet, ел.поща

 

      4.НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА – Допустимост по документи и интервю;

 

      5. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ ОТ КАНДИДАТА ЗА УЧАСТИЕ В ПОДБОРА:

      -  Писмено заявление за работа;

      - Копия от документи за придобита образователна степен и специалност, документи за допълнителна квалификация;

      -  Автобиография / европейски формат/

      - Документи за компютърна грамотност/ако притежава такъв /

      - Копия  от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

      - Препоръки от  работодател;

      - Мотивационно писмо;

    

 

    6. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

Документите следва да бъдат представени лично или чрез упълномощено от кандидата лице, до 15.09.2016 год./включително/, 17.00 часа на адрес: гр.Созопол, пл.”Хан Крум”№ 2 – Общинска администрация, Фронт-офис, партер;

Задължително е представянето на оригиналите на копираните документи за сверяване от служителите, определени да приемат документите;

След изтичане  срока  на обявата  комисията проверява съответствието на представените  документи с обявените изисквания и провежда интервю с допуснатите кандидати.

 

За информация: тел.0550/22393  и сайта на община Созопол

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (обява експерт обр. дейности.docx)Обявата60 Kb
scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

ноември 2020
пвсчпсн
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30