НачалоАдминистративни актовеПроекти на нормативни актовеПроект на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Проект на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

  • ПДФ
  • Печат

ГЛАВА ПЪРВА

Общи положения

Чл. 1. С настоящата Наредба се уреждат:

(1) Условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци на територията на Община Созопол и тяхното екологосъобразно управление с цел да се предотврати, намали или ограничи вредното въздействие на отпадъците върху човешкото здраве и околната среда.

(2) Правата и задълженията на общинската администрация, физическите и юридическите лица, учрежденията и организациите, при чиято дейност се образуват и/или третират отпадъци, във връзка с ежедневното поддържане и опазване на чистотата на местата за обществено ползване, сградите, дворовете и прилежащите територии.

(3) Финансовата обезпеченост на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване и третиране на отпадъците и заплащането на съответните услуги.

(4) С наредбата се определя контрола, глобите и санкциите, които се налагат за нарушаване определените в нея норми.

(5) Наредбата е задължителна за всички лица, които живеят или временно пребивават на територията на Община Созопол, както и за юридическите лица, осъществяващи и извършващи дейност на нейна територия.

Чл. 2. Определените от Кмета длъжностни лица от Община Созопол са задължени да упражняват контрол по спазване на изискванията от настоящата Наредба и да налагат глоби и имуществени санкции на нарушителите.


...............................................................................

Вижте пълния текст на проекта
scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

септември 2020
пвсчпсн
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930