НачалоОбяви и съобщенияОбявиКонкурс за длъжността Директор на Целодневна детска градина „Детелина„ - с.Росен

Конкурс за длъжността Директор на Целодневна детска градина „Детелина„ - с.Росен

 

ОБЩИНА СОЗОПОЛ

На основание чл.37, ал.6 от  Закона за народната просвета, чл.91 от Кодекса на труда и във връзка със Заповед №8-Z-254/15.02.2016

 ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

за длъжността Директор на Целодневна детска градина „Детелина„ - с.Росен, община Созопол, при следните условия:

I.Кратка характеристика за длъжността:

Директорът на детската градина :

-          организира, контролира и отговаря за цялостната дейност на детската градина;

-          спазва и прилага държавните  образователни  изисквания ;

-          осигурява безопасни условия за възпитание, обучение и труд;

-          представлява институцията пред органи, организации и лица и сключва договори с юридически и физически лица, в съответствие с предоставените му правомощия.

II.Изисквания към кандидатите

1.Висше образование, специалност „Предучилищна педагогика”

2.Образователно-квалификационна степен „Магистър” или „Бакалавър”

3.Професионален педагогически опит най-малко 3 години.

4.Да отговаря на изискванията по чл.40, ал.4 от ЗНП: да не са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление, да не са лишени от правото да упражняват професията си, да не страдат от заболявания и психически отклонения, които застрашават живота и здравето на децата.

III.Необходими документи за участие в конкурса

1.Заявление до Кмета на община Созопол/ свободен текст /

2.Подробна автобиография / CV/

3.Диплома за завършено висше образование /копие /

4.Сертификат за компютърна грамотност, ако е на лице такъв

5.Лична карта /копие/

6.Документи за научно звание или научна степен, за професионална квалификационни степени, ако кандидатът притежава такива /

7.Документ, доказващ осигурителния стаж и  професионален  опит /препис –извлечение от трудова книжка, осигурителна книжка, УП3 /

8.Карта за предварителен медицински преглед във връзка с кандидатстването за длъжността „директор” на детска градина.

9.Свидетелство за съдимост /актуално /

10.Други документи по преценка на кандидата.

Кандидатите подават копие на документите си в Общинска администрация Созопол, като представят оригиналите за сверяване.

IV.Начин за провеждане на конкурса

1.Допускане по документи

2.Решаване на тест и провеждане на събеседване

V.Срок и място за подаване на документи

1.Документите ще се приемат всеки ден, в рамките на работното време, в едномесечен срок от датата на публикуване на обявата в общински вестник „Созопол”, във Фронт-офиса на община Созопол .

За датата на конкурса кандидатите ще бъдат уведомени писмено.

2.Длъжностната характеристика за длъжността и правилата за провеждане на конкурса ще бъдат предоставени на кандидатите в деня на подаване на документите, срещу подпис, в стая №11 на Общинска администрация, Отдел „Образование”.

3.Резултатите от конкурса ще бъдат съобщени съгласно чл.95, ал.2 от Кодекса на труда.

4.Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват  и на табло за обяви и съобщения в сградата на община Созопол.

5.За справка и информация –тел.0550/22393

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

ноември 2020
пвсчпсн
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30