НачалоАдминистративни актовеПроекти на нормативни актовеПроект за допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол

Проект за допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол

  • ПДФ
  • Печат

 

Изх.№ 4-08-00-64

Гр.Созопол,15.07.2015год.

 

До Общински съвет

СОЗОПОЛ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ

ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ

КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

 

ОТНОСНО: Допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол

 

Уважаеми Дами и Господа общински съветници,

 

                 На основание чл.8 ал.6 – „Общинският съвет може да освобождава отделни категории лица изцяло или частично от заплащане на отделни видове такси по ред ,определен с наредбата по чл.9” и чл.9 от Закона за местните данъци и такси/ЗМДТ/ и във връзка с Решение №1105/23.06.2015г на БАС за отмяна на Решение №1088 на ОбС Созопол от Протокол №41/19.12.2014г.,предлагаме на Общински съвет Созопол да приеме следното

РЕШЕНИЕ:

                 На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол/НОАМТЦУТОС/,чл.8:

-          (нова,приета с Решение.........../...........)ал.3 .Категории лица по чл.8 ал.1 , освободени изцяло или частично от  такса битови отпадъци:

т.1.Освободени изцяло:

- Предприятия и физически лица,собственици на трансформаторни постове,възлови станции,фотоволтаични централи и други добиващи и разпространяващи електрическа енергия.

- Предприятия,собственици на поземлени имоти със сгради,собственост на други физически или юридически лица. 

т.2.Освободени частично:

- Предприятия,извършващи търговска и производствена дейност със самостоятелно организирано сметопочистване и сметоизвозване .

- Кооперации /по смисъла на Закона за кооперациите/,собственици на поземлени имоти без построени сгради.

- Други,чиято дейност целогодишно не генерира битови отпадъци.

      -    (нова,приета с Решение.........../............)ал.4.Лицата по чл.8 ал.1 и ал.3 в срок до 30 октомври всяка година подават аргументирано искане за изцяло или частично освобождаване от такса битови отпадъци.

      -     (нова,приета с Решение........../...........)ал.5.Подадените искания се разглеждат от комисия в състав:Началник отдел”ПДУС”,Началник отдел”Инвестиционна политика и екология”,Началник отдел”ПМДТУ”.Съставя се протокол ,който след утвърждаване  от кмета на общината , се връчва на подателите на искания за сведение и на отдел”ПМДТУ” за изпълнение.             

 

Панайот Рейзи

Кмет на

Община Созопол

 

АП/БЧ/ГГ/АП

 

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

септември 2020
пвсчпсн
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930