НачалоАдминистративни актовеЗаповеди на кметаЗАПОВЕД-дърва

ЗАПОВЕД-дърва

ЗАПОВЕД

На Кмета на Община Созопол

Във връзка с чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.111 ал.5 иал.6 от Закона за горите и Решение №1020/30.10.2014 г. на Общински съвет Созопол

Н А Р Е Ж Д А М:

1. В срок до30.01.2015 г. да се изготвят актуални списъци на домакинствата в следните населени места от Община Созопол: с.Равадиново, с. Атия, с. Росен, с. Равнагора, с. Присад, с. Зидарово, с. Вършило, с. Крушевец, с. Габър и с. Индже войвода и да бъдат представени в ОГП Созопол. В списъците да бъдат вписани трите имена, ЕГН и постоянен адрес с на не повече от един член на домакинство, които имат право да закупят дърва за огрев за собствени нужди и на чието име ще бъде издадена фактура.

2. В срок до 30.05.2015 г. да се представят в ОГП Созопол и списъци с посочени необходими количества дърва за огрев на обществените заведения – детски градини, пенсионерски клубове и други общински сгради, ползващи дърва за огрев.

3. Заплащането срещу фактура от жителите на общината, които са в списъците по т.1 трябва да приключи до 01.06.2015 г. за следните населени места: с. Равадиново,с. Атия, с. Росен, с. Равна гора, с. Присад, с. Зидарово, с. Вършило, с. Крушевец, с. Габър и с. Индже войвода

4. Извозването от временните складове съгласувано с ОГП трябва да приключи до 15.08.2015 г. за следните населени места: с. Равадиново, с. Атия, с.Росен, с.Равнагора, с.Присад, с.Зидарово, с.Вършило, с.Габър, с. Крушевец и с. Индже войвода.

5.Община Созопол и кметствата в съответните населени места не предоставят и не се ангажират с  услугата „ Превоз на дърва за огрев”.

6.Определям цена за 1 куб.м. пространствен - 30 лв. с ДДС.

7.Определям лимит на дърва за огрев за едно домакинство в рамките на една календарна година-  5 куб.м.

8.След посочените срокове, лицата, независимо от това, че са в първоначалния списък, заплащат дървата по пазарни цени на ОГП Созопол или 39 лв. с ДДС за 1 куб.м.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на домакинствата чрез обявления,Официалния сайт на Община Созопол и  издание на Общински вестник.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на кметовете на кметства и кметските наместници, ОГП Созопол и съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

Контролът по изпълнението на заповедта и организацията по изпълнението възлагам на Катя Стоянова-зам. кмет на Община Созопол.

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

tr.han

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

март 2018
пвсчпсн
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031