НачалоОбяви и съобщенияОбявления по ЗУТРешения № 1080, и 1081 от 28.11.2014 г. на Общински съвет гр. Созопол

Решения № 1080, и 1081 от 28.11.2014 г. на Общински съвет гр. Созопол

  • ПДФ
  • Печат
  • Община Созопол /ЕКАТТЕ – 67800/, обл. Бургас, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №1080 от Протокол №40/28.11.2014 година, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7, чл.110, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, допуска процедура за изработването на  ПУП - план регулация и застрояване за промяна предназначението на поземлен имот №134.333, зона по §4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, общ.Созопол, с цел изграждане на „вилна сграда”, с показатели на застрояване: плътност на застрояване мак.  20%, К инт. мак. =0,8, кота корниз Н мак. = 7,00 метра, площ за озеленяване мин. 50%, като ? от нея да е отредена за дървесна растителност.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7, във връзка с чл.110, ал.1, т.5 от Закон за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, допуска изработването на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за „Второстепенна улица, за осигуряване на достъп до част от зоната по §4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец“ и „Ел. кабел и водопровод за  захранване на ПИ134.333, зона по  §4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец“, общ.Созопол.

На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията , Общински съвет–Созопол, одобрява Задание изх.№6-94-З-11/3/30.10.2014г., за изработване на План регулация и застрояване за промяна предназначението на поземлен имот №134.333, зона по §4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, общ.Созопол, с цел изграждане на „вилна сграда”.

На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията , Общински съвет–Созопол, одобрява Задание изх.№6-94-З-11/2/30.10.2014г., за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за „Второстепенна улица, за осигуряване на достъп до част от зоната по §4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец“ и „Ел. кабел и водопровод за  захранване на ПИ134.333, зона по  §4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец“, общ.Созопол.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.17а, ал.1,т.1 и ал.2, чл.21, ал.2  и  чл.29 (изм.ДВ бр.39 от 2011), ал.1 от Закон за опазване на земеделски земи, чл.25, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет - Созопол,  съгласува трасета на техническата инфраструктура, като дава предварително съгласие за изработване на ПП за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за „Второстепенна улица, за осигуряване на достъп до част от зоната по §4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец“ и „Ел. кабел и водопровод за  захранване на ПИ134.333, зона по  §4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец“, общ.Созопол.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

  • Община Созопол /ЕКАТТЕ – 67800/, обл. Бургас, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №1081 от Протокол №40/28.11.2014 година, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7, чл.110, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, допуска процедура за изработването на  ПУП - план регулация и застрояване за  разделяне на поземлен  имот  с  идентификатор по КК 81178.32.427,  /по предходен план №000234/,  местност  „Кайряка”,  землище  гр.Черноморец,  общ.Созопол, като северната част от имота се обособи в самостоятелен урегулиран  поземлен  имот,  с    промяна  в   отреждането  от  „Стопански двор“   в   „за Автоцентър и бензиностанция“, с показатели на застрояване, за охранителна зона „Б” от ЗУЧК, плътност на застрояване мак.  80%, К инт. мак. =2,0, кота корниз Н мак. = 10,00 метра, площ за озеленяване мин. 20%.

На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, одобрява Задание изх.№4-26-00-564/5/03.11.10.2014г., за изработване на ПУП- план регулация и застрояване за  разделяне на поземлен  имот  с  идентификатор по КК 81178.32.427, /по предходен план №000234/, местност „Кайряка”, землище  гр.Черноморец,  общ.Созопол,   като   северната   част   от   имота  се  обособи  в  самостоятелен  урегулиран  поземлен  имот,   с   промяна   в   отреждането   от    „Стопански двор“   в     „за Автоцентър и бензиностанция“.

Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

 

  • Община Созопол /ЕКАТТЕ – 67800/, обл. Бургас, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №1081 от Протокол №40/28.11.2014 година, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7, чл.110, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, допуска процедура за изработването на  ПУП - план регулация и застрояване за промяна предназначението на поземлен имот 67800.3.182, м.“Мисаря“, землище гр.Созопол, с цел изграждане на „жилищна сграда”, с показатели на застрояване, за охранителна зона „Б” от ЗУЧК, плътност на застрояване мак.  60%, К инт. мак. =1,5, кота корниз Н мак. = 10,00 метра, площ за озеленяване мин. 40%.

На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет–Созопол, одобрява Задание изх.№6-94-Д-18/1/13.11.2014г., за изработване на ПУП- план регулация и застрояване за промяна предназначението на поземлен имот 67800.3.182, м.“Мисаря“, землище гр.Созопол, с цел изграждане на „жилищна сграда”.

Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

юли 2020
пвсчпсн
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031