НачалоФинансиБюджетЗаповед на Кмета на Община Созопол за подготовка на бюджета за 2015 г.

Заповед на Кмета на Община Созопол за подготовка на бюджета за 2015 г.

 

З А П О В Е Д

 

№ 8-Z-......................2014г.

гр.Созопол

 

 

               На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА и в изпълнение на разпоредбите на чл.83 ал.1 и чл.84 ал.1,ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси,

З А П О В Я Д В А М:

 

                Комисия в състав:

Председател: Златка Щерионова Мусева – директор на Дирекция „Административно - финансова” / гл.счетоводител на Община Созопол / и

Членове:

1.Катя Петрова Стоянова – зам.кмет на Община Созопол;

                2.Петя Спирова Чапевова – зам.кмет на Община Созопол;

3.арх.Румен Александров – гл.архитект на Община Созопол;

                4.Калина Желева Павлова – директор на Дирекция „ИДМДТ”;

5.инж.Христо Димитров Христов – директор на Дирекция „УТКИПE ”;

6.Мариана Паскалева Димитрова– директор на Дирекция „ЕМСКХД”;

7. Катя Павлова Чачева – н-к отдел „Бюджет и ЧР”;

8. инж.Мадлена Ервант Вълчева – н-к отдел „Инвестиц. политика и екология”;

9.Адриана Иванова Попова – н-к отдел „ПМДТУ”;

                10.Иванка Николова Хльостарова – н-к отдел „ УТКРВП”;

11.Божанка Николова Вълкова-Чампарова – н-к отдел „ПНО и УС”;

12.Гергана Спасова Глухчева – н-к отдел „ОКАИО”;

13.Невена Маринова Метинева - ст.счетоводител - зам.гл.счетоводител на Община Созопол;

14.Валентина Ивановна Бученкова - експерт „ Бюджет”;

15. Даниела Георгиева Мархолева  – ръководител РДНО;

16.Йорданка Александрова Димитрова - ръководител „ДСП”;

17.Димитър Недев Недев – директор Общински културен институт „Музеен център“ гр.Созопол;

18.Иван Димитров Бахчеванов – гл.уредник Художествена галерия;

19.Богдана Цвяткова Димитрова - счетоводител Общински културен институт “Музеен център“гр.Созопол;

20.Румен Викторов Илиев – директор „Общинско горско предприятие”гр.Созопол ;

21.Николинка Георгиева Стаматова – счетоводител „Общинско горско предприятие” гр.Созопол.

22.Вяра Паскалева Милчева – ръководител „Образование”, звено „ОДЗ”;

23.Виолета Тодорова Неделчева – ст.счетоводител звено„ОДЗ”;

24.Ренета Атанасова Стоева – кмет на с.Атия;

25.Неделя Стоянова Добрева – кметски наместник на с.Вършило;

26.Димитър Николов Трънков – кметски наместник на с.Габър;

27.Стойчо Илиев Петков – кмет на с.Зидарово;

28.Илия Тодоров Бахов – кметски наместник на с.Индже войвода;

29.Иван Тодоров Иванов – кмет на с.Крушевец;

30.Пенка Петкова Стоянова – кметски наместник на с.Присад;

31.Георги Станев Георгиев – кмет на с.Равна гора;

32.Иван Николов Пазвантов – кмет на с.Равадиново;

33.Иван Трифонов Динев – кмет на с.Росен

34.Добри Стоянов Добрев – кмет на гр. Черноморец;

35.Нина Вълкова Кьосева – гл.счетоводител к-во Черноморец  и счетоводител на ОУ”Христо Ботев” гр. Черноморец;

36.Йорданка Желязкова Станкова – директор ОУ „Хр.Ботев” гр.Черноморец;

37.Димитрина Николова Щерионова – директор СОУ”Св.св.Кирил и Методий” гр.Созопол;

38.Гергана Тодорова Каракачанова – счетоводител СОУ гр.Созопол ;

39.Станка Пейчева Коева – директор ОУ „Отец Паисий”с.Равна гора;

40.Гинка Кирова Делииванова – счетоводител ОУ Равна гора;

41.Мая Божинова Костадинова – директор ОУ „ П.К.Яворов” с.Крушевец;

42.Ничка Лулева Козарева – директор ОУ „Христо Ботев” с.Зидарово;

43.Веселина Димова Бахарева - счетоводител ОУ Крушевец, ОУ Зидарово;

44.Стефана Иванова Черноглазова – директор ОУ „Христо Ботев” с.Росен;

45.Димка Георгиева Василева – счетоводител ОУ Росен.

Да разработи проекта за бюджет на Община Созопол за 2015 г.при спазване на  разчетите  за  делегираните от държавата дейности за 2015 г. и в съответствие със стандартите, утвърдени с решение на Министерски съвет, да актуализира  бюджетната прогноза за местни  дейности за 2016г.и 2017г.и индикативен годишен разчет за сметките за средства от ЕС.

В срок до 15.10.2014г. да бъдат представени на Кмета на Община Созопол проекто - бюджетите за 2015 г. от второстепенните разпоредители с бюджет, от кметовете на  кметства и кметските наместници по населени места.

В срок  до 28.11.2014г. Кмета на Община Созопол да представи проекто- бюджета за 2015 г. за публично обсъждане от местната общност.

Проекто - бюджета на Община Созопол за 2015г., актуализирана бюджетна прогноза за местни дейности за 2016г. и 2017г.и индикативен годишен разчет за сметките за средства от ЕС да бъдат представени на Председателя на Общински съвет в срок до 20 работни  дни след обнародването на Закона за ДБ за 2015г.

Настоящата заповед  да се доведе до знанието на Председателя и членовете на комисията за сведение и изпълнение.

Контрол  по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Веселина Николова Спасова – Секретар на Община Созопол.

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Кмет на Община Созопол

 

КЧ/ВБ

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

tr.han

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

юли 2018
пвсчпсн
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031