НачалоОбяви и съобщенияОбявиДоклад по изпълнение на договор BG051РО001-7.0.07-0187-С0001 “Без граници за добрия мениджър”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз”

Доклад по изпълнение на договор BG051РО001-7.0.07-0187-С0001 “Без граници за добрия мениджър”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз”

 

Настоящото проучване е разработено във връзка с изпълнение на Договор № 8-303/06.06.2014 за „Проучване на добри практики, разработване на доклад на база анализ, изграждане на концепция за развитие и дейности по подготовка (включва и превод на английски и гръцки език) и отпечатване на наръчник с добри практики”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз”.

Община Созопол, възложител по горецитирания договор е бенефициент по договор BG051РО001-7.0.07-0187-С0001 “Без граници за добрия мениджър”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз”.

Форум: Европа на Културите Адриатически – Йонийски район е партньор на Община Созопол по договор BG051РО001-7.0.07-0187-С0001 “Без граници за добрия мениджър”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз”.

Общинско дружество Корфу е партньор на Община Созопол по договор BG051РО001-7.0.07-0187-С0001 “Без граници за добрия мениджър”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз”.

Обединение „Алфа Сел Анализ“ ДЗЗД е изпълнител по Договор № 8-303/06.06.2014 г. с предмет разработване на:

1.Проучване на добри практики в Гърция и България в малки и средни хотели и техните клиенти.

2.Разработване на доклад на база анализа за обща оценка на състоянието на туристическия бизнес в региона и възможностите му за развитие.

3.Популяризиране на добрия гръцки и български опит.

4.Изграждане на концепция за развитие на паза проведените проучване и анализ.

Този документ е създаден в рамките на проект BG051РО001-7.0.07-0187-С0001 “Без граници за добрия мениджър”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа  се носи от  Община Созопол, Форум: Европа на Културите Адриатически – Йонийски район и Общинско дружество Корфу и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ  отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

.................................................

Вижте пълния текст на доклада

Анкетна карта


scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

май 2020
пвсчпсн
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031