НачалоПрофил на купувачаСъобщенияСъобщение за класиране по процедура: „Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция градски стадион в УПИ І -1017,кв 87 по плана на гр.Созопол”

Съобщение за класиране по процедура: „Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция градски стадион в УПИ І -1017,кв 87 по плана на гр.Созопол”

  • ПДФ
  • Печат

 

      Във връзка с обявена от Възложител Община Созопол процедура по реда на Глава VIIIа от ЗОП и подадени оферти съобщаваме резултати от дейността на комисия, назначена със Заповед №  8- Z-1129 от 11.07.2014г на Кмета на Община Созопол за разглеждане, оценка и класиране във връзка с Публична покана, публикувана на портала на АОП с уникален код с уникален код 9031657

 на постъпилите оферти за избор на изпълнител покана с предмет:

„Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция градски стадион в УПИ І -1017,кв 87 по плана на гр.Созопол” със следните подобекти:Подобект 1: „Подземен паркинг „Север” (№1) и тренировъчно игрище със съблекални и прилежаща инфраструктурав УПИ І -1017,кв 87.6, гр.СозополПодобект 2: „Тренировъчно игрище със съблекални и прилежаща инфраструктура

Ви съобщаваме, че е извършено класиране както следва:

1.Участникът „Агроводинвест”ЕАД получава комплексна оценка                      94.64

     ( КО-50 т и ФО-44.64т.)

2. Участникът „Т7 Консулт” ЕООД получава комплексна оценка                           93.43

     ( КО-50 т и ФО-43.43т.)

3.Участникът „Пешев”ЕООД получава комплексна оценка                                      90.00

     ( КО-40 т и ФО-50т.)

4. Участникът„Васстрой консулт” ООД получава комплексна оценка                    63.18

           ( КО-30 т и ФО-33.18т.)

5. Участникът „Деомид”ЕООД получава комплексна оценка                                   62.26

           ( КО-30 т и ФО-32.26т.)

Като е избран за изпълнител участника с най-висок брой точки, а именно:

1.Агроводинвест”ЕАД

      Спечелилият кандидат да се яви в петнадесетдневен срок от  настоящето уведомление  за сключване на договора.

    Преди подписване на договора кандидата, определен за изпълнител следва да представи документи по чл.47,ал.1 и ал.2 от ЗОП, издадени от компетентен орган.

     Преди подписване на договора кандидата, определен за изпълнител следва да представи документ за внесена гаранция за изпълнени условията на чл.42 т.3 от ЗОП.

 

Тел.за справка: 0550 25773

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

юни 2021
пвсчпсн
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930