НачалоПрофил на купувачаСъобщенияДопълнителни разяснения по открита процедура: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на целодневни детски градини и обединено детско заведение на територията на Община Созопол”

Допълнителни разяснения по открита процедура: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на целодневни детски градини и обединено детско заведение на територията на Община Созопол”

  • ПДФ
  • Печат

 

Изх.№ 4-26-00-518/1/28.07.2014

 гр.Созопол

 

До

………………………

………………………

ОТНОСНО: Допълнителни разяснения по открита процедура -обществена поръчка с Решение  ОП-028-00568 от 27.06.2014год.  с наименование:  „Доставка на хранителни продукти за нуждите на целодневни детски градини и обединено детско заведение на територията на Община Созопол”.

Въпрос № 1:

В обявлението в раздел III.2.3) Технически възможности  и в документацията за участие по настоящата процедура, Възложителят е поставил изискванe да бъдат представени сертификати както по стандарт ISO 9001:2008 за Система за управление на качеството, така и по стандартISO 22000:2005 за Система за управление на безопасността на храните, т.е участника следва да представи неразделно и двата сертификата.

 

Питане по Въпрос№ 1:

 

Във връзка горното изискване,моля за разяснение:

1. Какви сертификати приема възложителя за еквивалентни на стандарт

ISO 9001:2008 – Система за управление на качеството?

 

2. Какви сертификати приема възложителя,за еквивалентни на стандарт

ISO 22000:2005 – Система за управление на безопасността на храните?

 

Мотиви относно Въпрос №1:

 

                 На сайта на Българският институт за стандартизация (БИС), който е националният орган за стандартизация в Република България е публикувано следното становище:

22. Какво значат думите „Сертификат по ISO 9001:2008, или еквивалентен”, срещащи се често в обществените поръчки?

Съгласно указания на Техническия комитет ISO/TC 176/SC2 от месец октомври 2008 година във връзка с прилагането на международния стандарт ISO 9001:2008 и наДиректива 2004/18/ЕС, за еквивалентни стандарти на ISO 9001:2008 се считат националните издания на този стандарт. За България това е националния стандарт БДС EN ISO 9001:2008.

Така на пример еквивалентни стандарти са: британският стандарт BS EN ISO 9001, немският стандарт DIN EN ISO 9001, българският стандарт БДС EN ISO 9001, както и всички национални въвеждания на EN ISO 9001 в държавите членки на ЕС и EFTA.
В съответствие с горното, за еквивалентни на сертификата по ISO 9001:2008 следва да се приемат единствено сертификатите, издадени на основата на националните издания на стандарта, например БДС EN ISO 9001:2008, DIN EN ISO 9001:2008, BS EN ISO 9001:2008.

Във връзка с експертното становище на БИС, следва ли, че:

1) За еквивалентни на сертификата по ISO 9001:2008 следва да се  приемат единствено сертификатите, издадени на основата на националните издания на стандарта в държавите членки на ЕС и EFTA, например БДС EN ISO 9001:2008, DIN EN ISO9001:2008, BS EN ISO 9001:2008.

2) За еквивалентни на сертификата по ISO 22000:2005 следва да се приемат единствено сертификатите, издадени на основата на националните издания на стандарта в държавите членки на ЕС и EFTA,например БДС EN ISO 22000:2006.

Отговор № 1:

      За еквивалентни на сертификата по ISO 9001:2008 следва да се приемат единствено сертификатите, издадени на основата на националните издания на стандарта в държавите членки на ЕС и EFTA, например БДС EN ISO 9001:2008, DIN EN ISO9001:2008, BS EN ISO 9001:2008.

      За еквивалентни на сертификата по ISO 22000:2005 следва да се приемат единствено сертификатите, издадени на основата на националните издания на стандарта в държавите членки на ЕС и EFTA, например БДС EN ISO 22000:2006.

       За еквивалентни на сертификата ISO 22000:2005 ще се приемат и сертификатите за системи за управление на безопасността на храните по стандарти одобрени от Инициативния комитет за глобална безопасност на храните(Global Food Safety Initiative) , когато в обхвата им са включени и дейностите превоз,съхранение,дистрибуция/доставка:FSSC 22000:2010, BRC,IFS.


Въпрос № 2:

        Възложителят е изискал да бъдат представени сертификати по ISO 9001:2008 и ISO 22000:2005, като е посочил системите за управление чрез съответната серия стандарти, в съответствие с чл.53, ал.1 от ЗОП.

      С чл.53, ал.3 от ЗОП е установена императивна правна норма,  че сертификатите по ал. 1 трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал.2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване насъответствието.


Питане по Въпрос№ 2:

        Следва ли, че участниците трябва да представят сертификати по  Стандарт ISO 9001:2008 /или еквивалент/ за система за управление на качеството  и сертификат по стандарт ISO 22000:2005 /или еквивалент/ за система за управление на безопасността на храните, издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл.5а, ал.2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието?

 

Отговор № 2:

            Да. Сертификатите по Стандарт ISO 9001:2008 /или еквивалент/ за система за управление на качеството  и сертификат по стандарт ISO 22000:2005 /или еквивалент/ за система за управление на безопасността на храните следва да са  издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл.5а, ал.2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието

      Настоящето  е изпратено  до всички лица,  закупили тръжна документация по горепосочената процедура и посочили адреси за коресподенция.      

 

 

 

Панайот Рейзи

Кмет на Община Созопол

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (NOVA_BLANKA  разяснения хранителни 1.doc)Разяснения2811 Kb
scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

юни 2021
пвсчпсн
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930