НачалоАдминистративни актовеПроекти на нормативни актовеПроект за допълнения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол

Проект за допълнения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол

  • ПДФ
  • Печат

 

Изх.№.....................................

Гр.Созопол............................г

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГР.СОЗОПОЛ

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

    ОТ ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ

    КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

 

ОТНОСНО: Приемане на  допълнения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол

 

Уважаеми дами и господа общински съветници,

С цел  допълване и съобразяване на   Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол с актуалните действащи разпоредби на Закона за местните данъци и такси предлагам да одобрите следното

           

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 На основание чл. 21 ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  и чл.108 от Закона за местните данъци и такси,  Общински съвет Созопол приема следните    допълнения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол:

1.Да се допълни към  т.2, ал.1 на чл.2 от Наредбата „ и терени с друго предназначение” ;

2.В Раздел V „Такси за технически услуги” Глава Втора, от Наредбата се създава нов чл. 57 „а” със следното съдържание :

„Чл.57 „а” Не се заплаща такса за технически услуги при:

1.Допълване (поправки) на одобрен кадастрален план;

2.Писмо до съда за издаване на изпълнителен лист за вземания по влязла в сила оценка;

3.Освидетелстване на строежи като негодни за ползване, застрашени от самосрутване или вредни в санитарно-хигиенно  отношение, когато специализираната комисия установи, че тези условия са налице;

4.Отчуждаване на недвижими имоти за строителство и обезщетяване на правоимащите;

5.Изменение и отмяна на влязла в сила заповед за отчуждаване и обезщетяване и нова оценка на отчужден недвижим имот;

6.Определяне на обезщетения за придаваеми недвижими имоти към парцел по дворищнорегулационен план и за техникоустройствени мероприятия;

7.Даване на устни справки за кадастралното, регулационното и градоустройственото положение на недвижими имоти;

8.Даване на предварителна информация по въпроси на техническото обслужване.

 

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Кмет на община Созопол

 

 

 

 

Изготвил:

Калина Павлова

Директор на дирекция „ИДМДТ”

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

септември 2020
пвсчпсн
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930