НачалоОбяви и съобщенияОбявиСЪОБЩЕНИЕ-санитарна зона

СЪОБЩЕНИЕ-санитарна зона

На основание чл. 39, ал.1, т. 2 от Наредба №3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (ДВ бр.88/2000 г.) Басейнова дирекция за управление на водите  в черноморски район входира в Община Созопол за едномесечно обявяване на :

> Проект за санитарно-охранителни зони СОЗ около каптиран извор за питейно-битово водоснабдяване на с.Вършило, общ. Созопол с издадено разрешително за водовземане № 21510102/06.07.2009 г.

Лицата, чиито имоти попадат в границите на проектираните СОЗ с охранителен режим в пояси II и III, могат да се запознаят с изпратеният  проект, който ще бъде на разположение и в БДЧР, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 ч. на ул."Ал. Дякович"33, гр. Варна.

· ПИ 193008

· ПИ 193009

· ПИ 193010

· ПИ 193011

· ПИ 193012

· ПИ 193013

· ПИ 195006

· ПИ 195005

· ПИ 195004

· ПИ 195003

· ПИ 195002

· ПИ 195001

· ПИ 195007

· ПИ 195008

· ПИ 195009

· ПИ 195010

· ПИ 195011

· ПИ 196002

· ПИ 196003

· ПИ 194001

· ПИ 174001

· ПИ 000693

· ПИ 000705

· ПИ 000706

· ПИ 000708

· ПИ 176003

· ПИ 000687

· ПИ 000689

· ПИ 000502

Уведомяваме заинтересованите лица, чиито имоти попадат в границите на проектираните СОЗ с охранителен режим , че на информационното табло в сградата на общинската администрация в гр.Созопол и с .Вършило и на  интернет страницата на Община Созопол е поставено съобщение за времето от 07.07.2014г. да  07.08.2014г. като по време на обявяването, заинтересованите и засегнати лица могат да се запознаят с проекта на СОЗ, намиращ се в сградата на Община Созопол , ет.2, стая 27 и да представят писмени становища и възражения.  

Проектът  за санитарно-охранителни зони СОЗ около каптиран извор за питейно-битово водоснабдяване на с.Вършило, общ. Созопол е  на разположение и в БДЧР, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 ч. на ул."Ал. Дякович"33, гр. Варна.

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

декември 2019
пвсчпсн
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031