НачалоОбяви и съобщенияОбявиИзпълнението на проект „По-ефективна администрация в община Созопол” се движи по определения график

Изпълнението на проект „По-ефективна администрация в община Созопол” се движи по определения график

 

opak

 

            Проектът, който ще подобри работните процеси в община Созопол и ще повиши ефективността на работата в общинската администрация, продължава успешно. Реализирани са напълно следните дейности:

 

Дейност 2 – Извършване на функционален анализ в администрацията на община Созопол съгласно Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация 

Дейност 3 – Провеждане на кръгла маса със заинтересованите страни за представяне и обществено обсъждане на резултатите от функционалния анализ;

Дейност 4 – Изготвяне на процедура за наблюдение и публичност на изпълнението на плана за действие.

По дейност 5 - Изпълнение на мерки за оптизиране на организационната структура на община Созопол

 

Резултатът от извършения функционален анализ събуди интереса на всички участвали в неговото обсъждане. За наблюдението на изпълнението на предложения план за действие към ФА, двама вътрешни и един външен експерт разработиха специална процедура, която е обсъдена и одобрена от ръководството на общинската администрация. Одобрена е и предложената актуализация на вътрешните правила за работа на общинската администрация, разработени като част от мерките за оптимизиране на организационната структура на общината. Предстои обсъждането и приемането на изработения проект за изменение и допълнение на Устройствения правилник на общината.

            Проект „По-ефективна администрация в община Созопол” се осъществява по ДБФП № 13-11-65/09.09.2013 г. и е на стойност 77 454,00 лв. Стартира на 09.09.2013 г., с продължителност 12 месеца и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

            Оптимизирането на организационната структура и подобряването на качеството на работа на общинската администрация, както и създаването на механизми за по-ефективно управление са сред основните цели, които проектът си поставя.

            До финала на проекта ще бъде разработена Стратегия за органзационно развитие на община Созопол и ще бъдат преоведени две обучения на служителите на общинска администрация за прилагането на новите вътрешни правила и за запознаване с принципите на организационното развитие и стратегическото планиране.

 

Този документ е създаден в рамките на проект "По-ефективна администрация в община Созопол",

който се осъществява с с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез

Оперативна програма „Административен капацитет" 2007-2013г.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Созопол

и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и  Управляващия орган

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

юли 2020
пвсчпсн
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031