НачалоОбяви и съобщенияОбявиОткрита процедура по принудително отчуждаване на недвижими имоти за проект „Улица с осови точки 465-464-459-579-580-581-582-583,,местност Мапи, землище гр. Созопол”

Открита процедура по принудително отчуждаване на недвижими имоти за проект „Улица с осови точки 465-464-459-579-580-581-582-583,,местност Мапи, землище гр. Созопол”

 

            На основание чл. 25 ал.1, във връзка с чл. 21 ал. 1 от ЗОС, в съответствие с влязъл в сила проект за ПУП – ПУР „Улица с осови точки 465-464-459-579-580-581-582-583,,местност Мапи, землище гр.Созопол”, одобрен с Решение №847 от 28.03.2014г. на Общински съвет – Созопол, с оглед реализиране на проект на техническата инфраструктура, „Улица с осови точки 465-464-459-579-580-581-582-583,,местност Мапи, землище гр.Созопол”, Кметът на Община Созопол уведомява собствениците, че открива процедура по принудително отчуждаване на следните недвижими имоти:

 І. Площта от 241.93 кв.м. от 1532 кв.м. площ на целия имот, с идентификатор 67800.10.301 по ККР на гр. Созопол, местност Мапи, с предназначение на имота – земеделска, НТП-друг вид нива.

Собственици на имота са както следва:

1. „Енергоатом” ЕООД, ЕИК 131228939.

Равностойното паричното обезщетение е определено в съответствие разпоредбите на чл.22 от ЗОС и §1 от ДР на ЗОС, съгласно оценка изготвена от независим оценител за целия имот е в размер на 3430.57 лв.(три хиляди четиристотин и тридесет лева и 57ст)лв. крайна сума и е разпределена както следва:

 1.За „Енергоатом” ЕООД, ЕИК 131228939 е в размер на 3430.57 лв.

             ІІ. Площта от 192 кв.м. от 2269 кв.м. площ на целия имот с идентификатор 67800.44.33 по ККР на гр. Созопол, местност Каваци(Мапи), с предназначение на имота – горска територия, НТП-друг вид дървопроизводителна гора.

Собственици на имота са както следва:

1. Ставри Костов Сотиров

Равностойното парично обезщетение за описания по-горе в т. ІІ отчуждаващ се имот, съобразно притежаваната собственост, е определено в съответствие разпоредбите на чл.22 от ЗОС и §1 от ДР на ЗОС, съгласно оценка изготвена от независим оценител е в размер на 7114 лв.( седем хиляда сто и четиринадесет лева)лв. крайна сума и е разпределена както следва:

 За Ставри Костов Сотиров  е в размер 7114 лв.

ІІІ. Площта от 142.93 кв.м. от 2800 кв.м. площ на целия имот с идентификатор 67800.44.48 по ККР на гр. Созопол, местност Мапи с предназначение на имота – горска територия, НТП-друг вид дървопроизводителна гора.

Собственици на имота са както следва:

1.Зафирка Николова Мархолева;

Равностойното паричното обезщетение за описания по-горе отчуждаващ се имот, е определено в съответствие разпоредбите на чл.22 от ЗОС и §1 от ДР на ЗОС, съгласно оценка изготвена от независим оценител и е в размер на 5298 лв.(пет хиляди двеста деветдесет и осем)лв. крайна сума и е разпределена както следва:

1.За Зафирка Николова Мархолева е в размер на 5298 лв.

          IV. Площта от 537 кв.м. от 7010 кв.м. площ на целия имот с идентификатор 67800.44.90 по ККР на гр. Созопол, с предназначение на имота – горска територия, НТП-друг вид дървопроизводителна гора.

Собственици на имота са както следва:

1.Иван Ангелов Георгиев

2.Георги Иванов Стриков

3.Емил Христев Калеев

Равностойното паричното обезщетение за описания по-горе отчуждаващ се имот, е определено в съответствие разпоредбите на чл.22 от ЗОС и §1 от ДР на ЗОС, съгласно оценка изготвена от независим оценител и е в размер на 19 896 лв.( деветнадесет хиляди осемстотин деветдесет и шест)лв. крайна сума и е разпределена както следва:

             1. За Иван Ангелов Георгиев е в размер на 6623,00 лв.;

             2. За Георги Иванов Стриков е в размер на 6623,00 лв.;

             3. За Емил Христев Калеев е в размер на 6623,00  лв.;

V. Площта от 70 кв.м. от 369 кв.м. площ на целия имот с идентификатор 67800.10.297 по ККР на гр. Созопол, с предназначение на имота – земеделска НТП-друг вид нива.

Собственици на имота са както следва:

1.Добри Стоянов Славов

2.Вяра Стоянова Петрова

3.Наследници на Никола Христов Темелков

3.1.Недка Николова Димитрова

3.2.Марчо Николов Христов

3.3.Иван Николов Темелков

3.4.Наследници на Йонко Николов Темелков

3.4.1.Николина Иванова Темелкова

3.4.2.Павлина Йонкова Лефтерова

3.4.3.Николай Йонков Темелков

Равностойното паричното обезщетение за описания по-горе отчуждаващ се имот, е определено в съответствие разпоредбите на чл.22 от ЗОС и §1 от ДР на ЗОС, съгласно оценка изготвена от независим оценител и е в размер на 1066 лв.(хиляда шестдесет и шест )лв. крайна сума и е разпределена както следва:

            1. За Добри Стоянов Славов е в размер на 355,33 лв.;

            2. За Вяра Стоянова Петрова е в размер на 355,34 лв.;

            3. За Недка Николова Димитрова е в размер на 88,84 лв.;

            4. За Марчо Николов Христов е в размер на 88,83 лв.;

            5. За Иван Николов Темелков е в размер на 88,83 лв.;

            6. За Николина Иванова Темелкова е в размер на 29,61 лв.;

            7. За Павлина Йонкова Лефтерова е в размер на 29,61 лв.;

            8. За Николай Йонков Темелков е в размер на 29,61 лв.;

 

            Правоимащите лица следва да посочат банкова сметка, по която да им бъде преведено обезщетението за отчуждавания имот.

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Кмет

на Община Созопол

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

ноември 2019
пвсчпсн
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930