НачалоАдминистративни актовеЗаповеди на кметаЗ А П О В Е Д № 8-Z-748./13.05.2014 година

З А П О В Е Д № 8-Z-748./13.05.2014 година

З А П О В Е Д

№ 8-Z-748./13.05.2014 година

НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

На основание  чл.44 ал.1 т.13 от ЗМСМА и чл.124а ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.135 ал.4 т.1 от ЗУТ, предложение на главният архитект на Община Созопол с изх.№7-ВД-19/14.04.2014 г. за допускане за  изработване на Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване за част от улична регулация, заключена между кв.2, кв.22, кв.18 и кв.19 с.Равна гора, урегулиран поземлен имот ХХХVІ „За магазин и КОО” в кв.2, УПИ V общ. В кв.19  по плана на с.Равна гора, община Созопол; УПИ ХХІV в кв.22, УПИ І-114, УПИ ХХІ-112 и ХХІІ-112 в кв.22, решение № 879 от протокол № 33/29.04.2014 г. на Общински съвет Созопол  и при следните мотиви:

- Настъпили изменения в обществено икономическите условия налагащи нови предвиждания и установяващи необходими мероприятия за реконструкция на съоръжения на благоустройствената инфраструктура

- Необходимост от цялостна концепция за разработване на територията във връзка с целесъобразно застрояване.

и на основание с чл.134 ал.1 т.1 и т.2 и чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ

РАЗРЕШАВАМ :

Да се изработи Подробен устройствен план за част от урбанизирана територия – изменение на план за регулация и застрояване за част от улична регулация, заключена между кв.2, кв.22, кв.18 и кв.19 с.Равна гора, урегулиран поземлен имот ХХХVІ „За магазин и КОО” в кв.2, УПИ V общ. В кв.19  по плана на с.Равна гора, община Созопол; УПИ ХХІV в кв.22, УПИ І-114, УПИ ХХІ-112 и ХХІІ-112 в кв.22, с.Равна гора община Созопол

При изработването на ПУП да се спазят следните нормативни изисквания, съгласно наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и ЗУТ и показатели на застрояване:

o Плътност на застрояване 60%

o Кинт = 1,50

o Кота корниз Н макс= 10,00 м.

o Озеленяване 50%, като ? от площта да е с дървесна растителност.

Проекта за ПУП  предварително да се съгласува от възложителите по реда на чл.127 ал.2 преди внасянето му за приемане и одобряване със следните централни и териториални администрации и експлоатационни дружества:

o МОСВ – РИОСВ гр.Бургас

o „ВиК” ЕАД гр.Бургас

o „ЕВН България Електроразпределение” КЕЦ гр.Приморско

o „БТК”ЕАД гр.Бургас

Съгласно чл.124б ал.1 от ЗУТ с настоящата Заповед се одобрява и приложеното Задание по чл.125 от ЗУТ.

Заповедта спира прилагането на ПУП в посочения обхват съгласно чл.135 ал.6 от ЗУТ.

Заповедта да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 ЗУТ.

Заповедта да се обяви по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

Същата не подлежи на оспорване съгласно чл.124б ал.4 от ЗУТ.

ПАНАЙОТ   РЕЙЗИ

Кмет на Община Созопол

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

tr.han

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

февруари 2018
пвсчпсн
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728