НачалоАдминистративни актовеЗаповеди на кметаЗ А П О В Е Д-пуп

З А П О В Е Д-пуп

З А П О В Е Д

НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

На основание  чл.44 ал.1 т.13 от ЗМСМА, чл.124а ал.2 във връзка с чл.135 ал.3 и ал.4 от ЗУТ, Предложение с изх.№ 4-26-00-266(2)/29.04.2014 година на главният архитект на Община Созопол, постъпило заявление от „ЕМ СИ ИНВЕСТ“ ЕООД – гр.Пловдив, район Северен, ул.”Белград” №6 ет.6 и Община Созопол, гр.Созопол, ул.”Хан Крум” №2 с вх.№ 4-26-00-266/23.04.2014 година за допускане изработването на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване и РУП  в обхват на УПИ І „За казино” /ПИ с идентификатор 67800.505.87 по КК на гр.Созопол/  и УПИ ІІ „За читалище, музей и параклис“ /ПИ с идентификатор 67800.505.88 по КК на гр.Созопол/   в квартал 146 по плана  на гр.Созопол и ПИ с идентификатор 67800.505.131 по КК на гр.Созопол, Писмо с изх.№ 8792/16.12.2013 година на РИОСВ гр.Бургас за съгласуване на инвестиционното намерение и предвид чл.134 ал.1 т.1 и ал.2 т.2 и т.6 от ЗУТ  във връзка с чл.110 ал.1 т.1 и т.4 от ЗУТ

Д О П У С К А М :

Да се проведе процедура за изменение на ПУП – план за регулация и застрояване и РУП  в обхват на УПИ І „За казино” /ПИ с идентификатор 67800.505.87 по КК на гр.Созопол/  и УПИ ІІ „За читалище, музей и параклис“ /ПИ с идентификатор 67800.505.88 по КК на гр.Созопол/   в квартал 146 по плана  на гр.Созопол и ПИ с идентификатор 67800.505.131 по КК на гр.Созопол като се предвижда следното изменение:

? Обособява се нов УПИ І -  по регулационни граници съвпадащи с границите по действаща кадастрална карта на гр.Созопол - с площ от 1472 кв.метра и с отреждане „За ЗОХ, нощен клуб, жилища и магазини” / ПИ с идентификатор 67800.505.87 по КК на гр.Созопол/ в квартал 146 по плана  на гр.Созопол, Провлака, общ.Созопол при следните параметри на застрояване : плътност на застрояване – съгласно чл.27 ал.3 от ЗУТ, Нмах=7.00 метра, Кинт= съгласно чл.27 ал.3 от ЗУТ, минимално озеленена площ - съгласно чл.27 ал.3 от ЗУТ

? Обособява се нов УПИ ІІ „За читалище, музей и параклис“, като към новообразуваният урегулиран поземлен имот се приобщават площи от ПИ с идентификатор № 67800.505.131  и се ситуират застроителни обеми с Нмах=7.00 метра съгласно приложената графичната част.

Заповедта спира прилагането на ПУП в посочения обхват съгласно чл.135 ал.6 от ЗУТ.

Главният архитект да издаде скица с виза.

С настоящата заповед се одобрява задание с изх.№ 4-26-00-266(2)/29.04.2014 година на основание чл.124б ал.1 от ЗУТ.

Заповедта да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 ЗУТ.

Заповедта да се обяви по реда и условията на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

Същата не подлежи на оспорване съгласно чл.124б ал.4 от ЗУТ.

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Кмет на Община Созопол

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

tr.han

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

март 2018
пвсчпсн
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031