НачалоОбяви и съобщенияОбявиО Б Я В А-конкурс 1

О Б Я В А-конкурс 1

На основание чл.84, ал.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, и в изпълнение на Решениe 872 от 29.04.2014г. на Общински съвет Созопол, , ОБЩИНА СОЗОПОЛ открива процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на временни обекти, частна Общинска собственост представляващи:
- Обект №34 - павилион за обществено хранене, гр.Созопол - 12.80кв.м. и склад – 30.00кв.м., находящ се в УПИ I – за автогара и културно-информационен център в кв.150 по плана на гр.Созопол;

- Обект №7 - хранителен магазин, гр.Созопол – 80кв.м., находящ се в УПИ IV – за озеленяване в кв.147 по плана на гр.Созопол;

Начална конкурсна месечна наемна цена, срока на наемното правоотношение, размер на депозита за участие в процедурата и начина на плащане за обектите както следва:

1. Обект №34 - павилион за обществено хранене, гр.Созопол - 12.80кв.м. и склад – 30.00кв.м., находящ се в УПИ I – за автогара и културно-информационен център в кв.150 по плана на гр.Созопол;

- Начална конкурсна месечна наемна цена- 532.00лв/петстотин тридесет и два/лв.,без ДДС
- Размер на депозита за участие в процедурата – 53 /петдесет и три/лева.

- Цена на тръжната документация20,00лв., без ДДС.

- Срок за отдаване под наем – 6/шест/месеца

- Начин на плащане –  предложената наемна цена за първия месец се заплаща преди подписване на договора като прихваща депозитът за участие в конкурсната процедура Заплащането на наемната цена за следващите месеци се внася до 10/десето/число всеки следващ месец на срока по договора

2. Обект №7 - хранителен магазин, гр.Созопол – 80кв.м.
- Начална конкурсна месечна наемна цена993.00лв/ деветстотин деветдесет и три/лв.,без ДДС
-Размер на депозитът за участие в процедурата – 99,00лева.

-Цена на тръжната документация – 20лв., без ДДС.

- Срок за отдаване под наем – 6/шест/ месеца.

- Начин на плащане –  предложената наемна цена за първия месец се заплаща преди подписване на договора като прихваща депозитът за участие в конкурсната процедура Заплащането на наемната цена за следващите месеци се внася до 10/десето/число всеки следващ месец на срока по договора

Депозитите се внасят по банкова сметка на Община Созопол при Инвестбанк АД –IBAN BG63IORT73788411156200 вид плащане 444100

Изисквания към кандидатите: да са лица търговци, по смисъла на чл.1 от Търговския закон; изправни във  договорни и финансови взаимоотношения с Община Созопол; Да нямат парични задължения към  Община Созопол; Да са коректни партньори на Община Созопол и Да не са в процедура на ликвидация и несъстоятелност.

Документи за участие в конкурса се закупуват от касата в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2 от всеки работен ден от 8.30ч. до 15.30ч./, но до 12.00ч. на  02.06.2014г.

Предложения за участие в конкурсната процедура се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост всеки работен ден в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2 до 16.00часа на 02.06.2014год. Върху плика се отбелязват името на участника и предмета на конкурса.

Оглед ще се извършва всеки работен ден с представител от Община Созопол от 10.00 до 12.00 часа след предварителна заявка и закупена конкурсна документация, до изтичане на крайния срок за подаване на офертите.

Конкурсът ще  се проведе на 03.06.2014г. от 14.00 ч. в сградата на Община Созопол в съответствие с описаните тук  и утвърдени от Кмета на Община Созопол условия.

Спечелилите конкурса в 14-дневен срок от обявяване на резултатите внасят по сметка на Община Созопол предложената наемна месечна цена, като се прихваща внесеният депозит за участие. В случай, че той не направят това, Кмета на Община Созопол със заповед ги обявява за декласирани и внесените депозити за участие не се възстановяват, а за спечелил се обявява участникът класиран на следващо място.

Допълнителна информация: тел.0550/25772; 0550/25771

Панайот Рейзи

КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

декември 2019
пвсчпсн
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031