НачалоАдминистративни актовеПроекти на нормативни актовеПроект за изменения в "Наредбата за дейността на Домашен социален патронаж"

Проект за изменения в "Наредбата за дейността на Домашен социален патронаж"

  • ПДФ
  • Печат

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД  СОЗОПОЛ

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ

ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ

КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

 

 

                     ОТНОСНО :  Приемане на промени в Наредбата за дейността на Домашния социален патронаж – приета и одобрена с Решение № 67  от  4-то Заседание на Об съвет Созопол / 20.12.2011 г.
                   УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ,

            Във връзка с работата на създаденото „ Звено за услуги в домашна среда „  към Домашен социален патронаж Созопол и с цел подобряване организацията на работа на дейността на ДСП се налага извършването на промени в Наредбата на ДСП.

            Необходимо е да отпадне чл. 7 със следния текст: „Числеността на персонала на ДСП е 32  щатни бройки:

По населени места както следва: Созопол ,Атия ,Росен,Равна гора,Зидарово и Индже войвода

По длъжности както следва : главен специалист , старши срециалист , калкулант , касиер, готвач,помощник готвач, работник кухня, домакин , разносвач, шофьор „

            Предлагам на Вашето внимание да обсъдите и приемете предложените промени.

            Предвид изложеното предлагам Общински съвет  - Созопол да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

 

 

            На основание чл. 21 , ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет приема следните промени в Наредбата за дейността на Домашен социален патронаж.

І. В глава ІІ „ Структура и персонал на ДПС“

1. Чл.3 се изменя и придобива следната редакция:

„  На територията на Община Созопол е организиран ДСП , като броя на патронираните лица се определя и гласува с приемане на годишния Общински бюджет на Община Созопол , приет и одобрен от Общински съвет – гр. Созопол“ .

2.  Чл. 7.   –  се  отменя .

ІІ. В глава ІІІ “ РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ОТ ДСП“

1.Чл.15 се изменя и придобива следната редакция:

   /1/ За ползване на услугата по чл.10, ал.1. т.1. абонатите на ДСП заплащат месечна такса, съгласно   Наредба  за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на Община Созопол.

   /2/. За останалите предоставени услуги  по чл. 10 ал.1 т.2,т.3, т.4 и т. 5 – ползвателите на Домашния социален патронаж не заплащат такси.

Месечните разходи се намаляват с размера на даренията и завещанията от местни и чуждестранни физически и юридически лица, включително случаите на спонсорство, помощите от донорски програми и благотворителност.

Реалната издръжка включва само разходите за изразходена  храна

   /3/Месечните такси се заплащат от патронираните лица на касата на Община Созопол до 25-то число на месеца, следващ месеца, за които се дължат.

   /4/ При смърт на патронирания неиздължените месечни такси се заплащат от неговите наследници или законни представители.

   /5/Месечната такса дължима от починали лица без наследници се опрощава след представена докладна записка от  Кмета на Община Созопол до Общински съвет Созопол. 

                    

 

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ :

Кмет на Община Созопол

 

Изготвил :

Й.Димитрова

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

септември 2020
пвсчпсн
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930