НачалоАдминистративни актовеПроекти на нормативни актовеПроект за изменения в Наредба за опазване на опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол

Проект за изменения в Наредба за опазване на опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол

  • ПДФ
  • Печат

 

 ДО

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 С О З О П О Л

                             

 

               

Д О К Л А Д Н А    З А П И С К А

ОТ

ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ

КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

 

ОТНОСНО:  изменения в Наредба за опазване на опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол, приета с приета на 7-мо Заседание на Общински съвет – Созопол на 30.04.04г ;         

 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

        Предлагам на Вашето внимание настоящите промени в горецитираната наредба с които се цели  въвеждане на  забрани по отношение  носенето или ползването на хладни оръжия на обществени места както и на всякакъв вид пневматично оръжие, като изключение ще се прави за спортните стрелбища и организираните такива спортни мероприятия. Настоящето предложение е с цел, както налагане на ограничения с цел защита живота и здравето на гражданите, така и по повод проведени обсъждания от предходно заседание на общински съвет от 05 март 2014г.

       На следващо място предвиждам да се въведат определения    за действия, нарушаващи моралните норми", поради факта че без да бъдат конкретизирани тяхното използване  при установяване на административни  нарушения по смисъла на чл.7, ал.3 от наредбата, се стига до опорочаване на административно-наказателната процедура при неточно тълкуване. За такива действия следва да се определятпсувни, ругатни, скарване, сбиване и други действия, с които се нарушава общественият ред и спокойствие” и които ще бъдат определени за нарушаващи моралните норми по смисъла на наредбата.

       В Наредбата ще се създаде нов раздел „Допълнителни разпоредби” в който ще се включат необходимите нови определения с цел точното прилагане на наредбата.

        Във връзка с гореизложеното и предвид необходимостта от приемане на изменения в Наредбата както  и на основание разпоредбите на  Закона за местното самоуправление и местната администрация, Ви предлагам да одобрите следното

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е :

 

           На основание чл.21, ал.2  от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  Общински Съвет –Созопол приема следните изменения в  Наредба е приета на 7-мо Заседание на Общински съвет – Созопол на 30.04.04г. :

І. В „Раздел втори  ОПАЗВАНЕ НА СПОКОЙСТВИЕТО, ТРУДА И ОТДИХА НА ГРАЖДАНИТЕ” като текстове  със следното съдържание:             
Чл.6. /изм, с Решение №666/02.10.09/ /изм. с решение №...../…./  
 В ал.(1)”Забранява се :”

Добавят се нови точки със следния текст:

6.”носене или ползване на хладни оръжия на обществени места, освен когато се касае за културни и спортни нужди или за военни цели”

7.”откритото носене или ползване на всякакъв вид пневматично оръжие в границите на населените места, освен за нуждите на спортни стрелбища и организирани спортни мероприятия.”

И нова алинея /7/, със следния текст:

       „При нарушение по ал.1, т.6 и 7.  на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 50 до 200 лв.”
ІІ.Създава се нов Раздел „Допълнителни разпоредби”, със следното съдържание

§ (1) по смисъла на тази наредба:

  1.„Действия нарушаващи обичайните норми на морал и поведение” са псувни, ругатни, скарване, физиологични нужди, агресивно дърпане или бутане, сбиване и други действия, с които се нарушава общественият ред и спокойствие

 2. „Хладно оръжие"  се разбира всякакви предмети, пригодени за лесно извършване на физическо разкъсване на твърдо тяло, с които може да бъде извършено лесно физическо нараняване, както и такива предназначени за лична отбрана или нападение, като боксове, ножове, ками, саби, шила, копия и други.

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Кмет

на Община Созопол

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

септември 2020
пвсчпсн
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930