НачалоПрофил на купувачаСъобщенияСъобщение за класиране по процедура с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение на мерки за информация и публичност” по проект „Разработване на Общински план за развитие на Община Созопол 2014 – 2020 г.”

Съобщение за класиране по процедура с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение на мерки за информация и публичност” по проект „Разработване на Общински план за развитие на Община Созопол 2014 – 2020 г.”

  • ПДФ
  • Печат

 

      Във връзка с обявена от Възложител Община Созопол процедура по реда на Глава VIIIа от ЗОП и подадени оферти по процедура с предмет Избор на изпълнител за изпълнение на мерки за информация и публичност” по проект „Разработване на Общински план за развитие на Община Созопол 2014 – 2020 г.”, одобрен за финансиране с Договор №  13-13-172/07.11.2013 г.  по Оперативна програма „Административен капацитет“, съ-финансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07, Ви съобщаваме, че е извършено класиране както следва:

    Първо място: „Ди Ем Ай Дивелопмънт” ЕООД

    Второ място: „Търговище ТВ” ЕООД

    Трето място: „Медиа бокс” ЕООД

    Четвърто място: „Нико 96“ ЕООД

Участници недопуснати до оценка и класиране:

-          ЕТ „Парти Сервис-Крис-Христина Секлемова”;

-          БК Дизайн” ЕООД;

-          „Наутилус Дизайн“ ЕООД

 Като е избран за изпълнител участника с най-висок брой точки, а именно „Ди Ем Ай Дивелопмънт” ЕООД.

      Спечелилият кандидат да се яви в петнадесетдневен срок от  настоящето уведомление  за сключване на договора.

    Преди подписване на договора кандидата, определен за изпълнител следва да представи документи по чл.47,ал.1 и ал.2 от ЗОП, издадени от компетентен орган.

     Преди подписване на договора кандидата, определен за изпълнител следва да представи документ за внесена гаранция за изпълнени условията на чл.42 т.3 от ЗОП.

Тел.за справка: 0550 25773

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

март 2021
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031