НачалоОбяви и съобщенияОбявления по ЗУТОбявление на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ - Заповед № 8-Z-121/14.01.2014 година на Кмета на Община Созопол

Обявление на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ - Заповед № 8-Z-121/14.01.2014 година на Кмета на Община Созопол

  • ПДФ
  • Печат

 

               На основание  чл.44 ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.124а ал.2 от ЗУТ и чл.134 ал.1 т.1 и ал.2 т.6 от ЗУТ, предложение с изх.№ 7-94-Б-21/4/ 08.01.2014 год. на главния архитект на община Созопол за разрешаване изработването на подробен устройствен план-  плана за регулация и застрояване на част от урбанизирана територия за ПИ с идентификатор 67800.503.57, ПИ с идентификатор 67800.503.579 / бивш идентификатор на имота-67800.503.70/, ПИ с идентификатор 67800.503.68 и улици с идентификатори:67800.503.320 и 67800.503.192, представляващи земеделски земи, възстановени по реда на ЗСПЗЗ, неурегулирани с ПУП и с неприложена първична регулация, попадащи в урбанизирана територия- част от УПИ ІV-“За автогара” в кв.89 и улица с о.т.24-23-22-21-20-19-18-17-16-15-14-13-12-10 по плана на гр. Созопол, заявления с вх№.№7-94-Б-21/22.10.13 г. и 7-94-Б-21/2/26.11.2013г.,скица предложение съгласно чл.135 ал.2 от ЗУТ,одобрено задание по чл.125 от ЗУТ с вх.№7-94-Б-21/3/08.01.2014 г., Становище изх.№6494/09.09.2013г. на РИОСВ-Бургас,Предварителен договор по чл.15 ал.3 и ал.5 от ЗУТ за изменение на регулация №8-332/04.07.2013г. и предвид чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ,

                                                 Д О П У С К А М :

              Да се проведе процедура за изработване на ПУП- план за застрояване и регулация за част от урбанизирана територия- ПИ с идентификато 67800.53.57, ПИ с идентификатор 67800.503.579 /бивш идентификатор на имота 67800.503.70/, ПИ с идентификатор 67800.503.68 и улици с идентификатори 67800.503.320 и 67800.503.192, неурегулирани с първична регулация, попадащи в урбанизирана територия- част от УПИ ІV”За автогара” в кв89 и улица с о.т. 24-23-22-21-20-19-18-17-16-15-14-13-12-10 по плана на гр. Созопол, със следните застроителни показатели: Нмах.=10,00м, Пл.на застрояване- макс.=50 %, Кинт.=мах.=1,2, озеленена площ-мин.40%,  съгласно приложеното задание и скица предложение.

             Заповедта спира прилагането на ПУП в посочения имот съгласно чл.135 ал.6 от ЗУТ.

             Главният архитект да издаде скица с виза.

             Заповедта да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 от ЗУТ.

            Съгласно чл.124б ал.1 от ЗУТ с настоящата заповед се одобрява представеното задание за проектиране по чл.125 от ЗУТ

             Заповедта да се съобщи по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

            Същата не подлежи на обжалване съгласно чл.124б ал.4 от ЗУТ.

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (зап доп.кв.89.doc)Заповедта26 Kb
scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

юли 2020
пвсчпсн
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031