НачалоОбяви и съобщенияОбявления по ЗУТРешения № 738, 740, 742, 743 и 744 от 17.12.2013 г. на Общински съвет гр. Созопол

Решения № 738, 740, 742, 743 и 744 от 17.12.2013 г. на Общински съвет гр. Созопол

  • ПДФ
  • Печат

 

  • Община Созопол /ЕКАТТЕ – 67800/, обл. Бургас, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №740 от Протокол №29 от 17.12.2013 година, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а,  ал.1,  ал.5  и  ал.7,  чл.110,  ал.1,  т.3  от  Закона  за  устройство  на  територията,  чл. 152,  ал.1  и  ал.2  от  Закона  за  горите,  във  връзка  с  чл.12,  ал.3  от  Закона за устройство на територията и Решение на МЗГ- Изпълнителна агенция по горите №ИАГ – 38914/23.10.2013 година, за предварително съгласуване за учредяване безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия – частна държавна собственост, Общински съвет – Созопол, допуска процедура за изработването на  ПУП - план застрояване за изграждане на „Базова станция на Globul №5088, в неурегулиран поземлен имот №001170, горска територия, землище с.Индже войвода, общ. Созопол, без промяна на предназначението на горската територия.  

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

  • Община Созопол /ЕКАТТЕ – 67800/, обл. Бургас, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №738 от Протокол №29 от 17.12.2013 година, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7, чл.110, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, допуска процедура за изработването на  ПУП - план регулация и застрояване за промяна на предназначението и урегулиране на част от поземлен имот №63015.505.173 (№389 по предходен план), зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Старо селище”, с.Атия, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, с цел изграждане на „жилищни сгради” и изработването на: Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за „Второстепенна улица, ВиК и кабелно трасе”, обслужващи и захранващи част от поземлен имот №63015.505.173 (№389 по предходен план), зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Старо селище”, с.Атия, землище гр.Черноморец, общ.Созопол.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

  • Община Созопол /ЕКАТТЕ – 67800/, обл. Бургас, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №742 от Протокол №29 от 17.12.2013 година, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7, чл.110, ал.1, т.5 от Закона за устройство на територията, Общински Съвет – Созопол, допуска изработването на  ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на населените  места за обект: „Уличен водопровод за водоснабдяване на вилна сграда в ПИ81178.5.163 /УПИ VII-5163/, м. „Аклади”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

  • Община Созопол /ЕКАТТЕ – 67800/, обл. Бургас, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №743 от Протокол №29 от 17.12.2013 година, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.l,ал.5 и ал.7 от  Закона за устройство на територията, Общински Съвет - Созопол, допуска изработването на ПУП - парцеларен план за обект на техническата инфраструктура, извън  урбанизираните територии: „Трасе на стабилизиран горски път „Песъклъка” – II част” в землищата на с.Вършило и с.Габър, общ.Созопол.        

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

 

  • Община Созопол /ЕКАТТЕ – 67800/, обл. Бургас, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №744 от Протокол №29 от 17.12.2013 година, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7, чл.110, ал.1, т.5 от Закона за устройство на територията, чл.54, ал.1, т.1 и т.4, чл.61, ал.1, т.1 от Закона за горите, Общински Съвет – Созопол, допуска изработването на  ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: „ПП на БКТП 1х800 kVА, 20/0.4kV в ПИ 67800.53.35 /УПИ V-10127/, местност „Мапи”, землище гр.Созопол по ДП1120049215/12г.”, подобект „Кабели  от 20kV”.     .        

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

юли 2020
пвсчпсн
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031