НачалоОбяви и съобщенияОбявления по ЗУТОбявление на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ - Заповед №8-Z-1539/03.12.2013 година на Кмета на Община Созопол

Обявление на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ - Заповед №8-Z-1539/03.12.2013 година на Кмета на Община Созопол

  • ПДФ
  • Печат

 

На основание чл.44,ал.1т.13 от ЗМСМА, чл.124а ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ, Предложение на главния архитект на Община Созопол изх.№7-94-В-43/2/02.10.2013г., Становище на РИОСВ гр. Бургас с изх. №4628/19.09.2013г. за съгласуване на задание и скица проект, Решение №703/15.11.2013г. на Общински съвет гр. Созопол за съгласуване на скица – предложение и при следните мотиви:

-  постъпило заявление с вх.№7-94-В-43/12.04.2013 година от Васил Стоянов Мезлишев и Парашкев Николов Парашкевов, за допускане на процедура за изработване на подробен устройствен план – план за регулация, застрояване и преотреждане за ПИ №63015.503.151и ПИ №63015.503.152 попадащи в УПИ ІІ503.5 в кв.3 по плана на с. Атия отреден за „Техническа инфраструктура и озеленяване”;

-  неурегулиран поземлен имот и неприложена регулация по действащ ПУП;

-  необходимост от цялостна концепция за разработване на територията във връзка с целесъобразно застрояване.

-  Незапочната процедура за отчуждаване в срок по чл.208 от ЗУТ и на основание чл.16 от ЗУТ във връзка с чл.134 ал.1 т.1, чл.134 ал.2 т.1 и т.2 от ЗУТ

Д О П У С К А М :

 

Да се изработи подробен устройствен план за част от урбанизирана територия – план за регулация, застрояване и преотреждане за ПИ №63015.503.151 и ПИ 63015.503.152 по КК, попадащи в УПИ ІІ503.5,  отреден за „Техническа инфраструктура и озеленяване” в кв.3 по плана на с. АТИЯ, одобрен с Решение №1014/2007г. на Общински съвет гр. Созопол като се преотреди „За жилищно строителство”

Да се спазят следните изисквания:

-  В бъдещата разработка да се спазят съществуващите улични регулации

-  При изработване на ПУП – ПРЗ и преотреждане да се спазят  нормативните изисквания съгласно ЗУТ, Наредба №7 за правила и нормативи за устройство но отделните видове територии и устройствени зони и показатели на застрояване;

-  Преди внасяне на проекта за приемане и одобряване, възложителите да го съгласуват със следните централни и териториални администрации и експлоатационни дружества:

?  МОСВ – РИОСВ – гр. Бургас

?  „В и К” ЕАД гр. Бургас

?  „ЕВН България Електроразпределение” КЕЦ гр. Приморско

?  „БТК” гр. Бургас

Съгласно чл.124б ал.1 от ЗУТ с настоящата заповед се одобрява и приложеното Задание по чл.125 от ЗУТ.

Заповедта спира прилагането на ПУП в посочения обхват съгласно чл.135 ал.6 от ЗУТ.

Главният архитект да издаде скица с виза.    

Заповедта да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 от ЗУТ.

Заповедта да се обяви по реда на чл.124б от ЗУТ.

Заповедта не подлежи на обжалване съгласно чл.124б ал.4 от ЗУТ.

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (Заповед №8-Z-1539.pdf)Заповедта394 Kb
scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

юли 2020
пвсчпсн
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031