НачалоАдминистративни актовеПроекти на нормативни актовеПроект за промени и допълнения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол

Проект за промени и допълнения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол

  • ПДФ
  • Печат

 

1.В чл.6 ал.1 се прави следното допълнение:

Добавя се изречение второ

„(1) ........................................... В случаите на освобождаване от такси по решение на общинския съвет разходите по предоставяне на услугата са за сметка на общинските приходи.”

 

2..В чл.ал.2 се правят следните изменения :

Заличават се думите:

     „ и туристическа такса”    и    „и чл.93” 

 

3. Чл.18 ал.2 т.3 се изменя и добива следната редакция:

„3. За имоти на граждани – жилищни, нежилищни и вилни, намиращи се извън районите, в които общината е организирала събиране и извозване на битовите отпадъци, за населените места от Община Созопол –промилите  върху данъчната му оценка за услугата по ползване, поддържане и експлоатация на депата, за обезвреждане на битови отпадъци в депата или други съоръжения и за почистване на териториите за обществено ползване./Приложение1/”

 

4.

„3. За имоти на фирми, намиращи се извън районите в които общината е организирала събиране и извозване на битовите отпадъци, за населените места от община Созопол, жилищни –  промили върху данъчната му оценка,за нежилищни –  промили върху отчетната му стойност, за услугата по ползване, поддържане и експлоатация на депата, за обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и за почистване на територията за обществено ползване./Приложение 1/”

 

5. В чл.18 ал.4   се променя и добива следната редакция :

„(4) 1. За нежилищните имоти на фирми, когато таксата се определя съобразно тяхното количество, вида и броя на използваните съдове и честотата на извозване, годишния размер  на таксата се изчислява в лева като сума от стойността на избрания съд /Приложение 2 табл./, и промил върху по високата  от данъчната оценка/ДО/ или отчетната стойност/ ОС/ за услугата по поддържане  чистотата на територията за обществено ползване./Приложение 1/

2.За жилищните имоти на фирми, и всички имоти на граждани,когато таксата се определя съобразно тяхното количество, вида и броя на използваните съдове и честотата на извозване, годишния размер  на таксата се изчислява в лева като сума от стойността на избрания съд /Приложение 2 табл./, и промил върху  ДО  за услугата по поддържане  чистотата на територията за обществено ползване./Приложение 1/

6. Чл.18 ал.6 се променя и добива следната редакция:

„(6) Не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване за имотите, които няма да се ползват през цялата година.”


7. Чл.19 ал.2 се променя  и добива следната  редакция:

„(2) За имотите, намиращи се извън районите, в които общината е организирала събиране и извозване на битови отпадъци, се събира такса за ползване на депо за битови отпадъци и за почистване на територии за обществено ползване. „

 

8. Навсякъде в текстовете на Наредбата  дирекция „ПМДТ” да се промени на дирекция               „ИДМДТ”.

 

9.  В Допълнителните разпоредби се създава нов § 10

           „§10 Промените и допълненията приети с Решение №....................................., влизат в    сила от 01.01.2014 г”Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (докл_пром_номтцутос_2014.doc)Пълния текст2790 Kb
scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

септември 2020
пвсчпсн
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930