НачалоАдминистративни актовеПроекти на нормативни актовеПроект за промени и допълнения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Созопол

Проект за промени и допълнения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Созопол

  • ПДФ
  • Печат

 

1.В чл.7 се правят следните допълнения:

Създава се  нова ал.4 със следния текст:

„(4) Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680 лв включително.”

 

2.В чл.45 се правят следните изменения и допълнения:

-       Ал. 1 се изменя така:

„(1) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително, снабдени с действащи катализаторни устройства и несъответстващи на екологичните категории "Евро 3", "Евро 4", "Евро 5", "Евро 6" и "EEV", определеният  данък за съответната година се заплаща с   40 на сто намаление.”

-       Създава се нова ал.2 със следния текст :

„(2) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително и съответстващи на екологични категории "Евро 3" и "Евро 4" данъкът се заплаща с 50 на сто намаление, а за съответстващите на "Евро 5" и "Евро 6" - с 60 на сто намаление, от определения данък.”

-       Досегашната ал.2 става ал.3  със следния текст:

„(3) За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологични категории "Евро 3" и "Евро 4", данъкът се заплаща с 40 на сто намаление, а за съответстващите на "Евро 5", "Евро 6" и "ЕЕV" - с 50 на сто намаление, от определения данък.”

-       Досегашната ал.3 става ал.4.

-       Създава  се  нова ал.5 със следната редакция:

„(5) Екологичните категории "Евро 3", "Евро 4", "Евро 5", "Евро 6" и "ЕЕV" се                           удостоверяват чрез предоставяне на документ, от който е видно съответствието на превозното средство с определената от производителя екологична категория.”

 

3.В раздел VІ Туристически данък, в чл.58

В чл.58, ал.1 т.а) числото „0,20” се заменя с „0,40”, т.б) числото „0,20” се заменя с   „0,40”, т.в) числото „0,30” се заменя с „0,40”.

 

4.В Преходните и заключителни разпоредби се създава нов §13 със следния текст :

§13 Промените и допълненията приети с решение №........................................., влизат в сила от 01.01.2014 г.”.Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (докл_промени_номдтос_2014.doc)Пълния текст2787 Kb
scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

август 2020
пвсчпсн
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31