Начало

Община Созопол реализира проект „По-ефективна администрация в община Созопол”

  • ПДФ
  • Печат

 

opak

 

            На 27 ноември 2013 г. в Община Созопол се проведе встъпителна пресконференция по проект  „По-ефективна администрация в община Созопол”. На нея представители на медии и заинтересовани страни бяха запознати с целите на проекта, както и с дейностите, които следва да се реализират. Проектът се осъществява по ДБФП № 13-11-65/09.09.2013 г. и е на стойност 77 454,00 лв. Стартира на 09.09.2013 г., с продължителност 12 месеца и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

            В краткото си поздравление към гостите на пресконференцията, зам. кмета на Община Созопол - г-жа Петя Чапевова отбеляза, че въпреки че Община Созопол е сред успешните администрации в страната, работи ефективно, включително и в усвояването на средства по програмите на ЕС, тя се стреми да повишава своя капацитет и ефективност и настоящият проект е стъпка в тази посока. В момента общината изпълнява общо три проекта, финансирани по Оперативна програма "Административен капацитет".

            С кратка мултимедийна презентация, ръководителят на проекта г-жа Любослава Иванова представи основните дейности, цели и очаквани резултати от изпълнението на проекта.   

 

Предвидените дейности са:

Дейност 1 – Организация и управление на проекта

Дейност 2 – Извършване на функционален анализ в администрацията на община Созопол съгласно Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация

Дейност 3 – Провеждане на кръгла маса със заинтересованите страни за представяне и обществено обсъждане на резултатите от функционалния анализ

Дейност 4 – Изготвяне на процедура за наблюдение и публичност на изпълнението на плана за действие

Дейност 5 – Изпълнение на мерки за оптимизиране на структурата в община Созопол

Дейност 6 – Изготвяне на Стратегия за организационно развитие

Дейност 7 – Провеждане на специализирани обучения за общинската администрация

Дейност 8 – Анализ на изпълнението на плана за действие

Дейност 9 – Мерки за информация и публичност

 

            Проектът има за основна цел да подобри работните процеси в общината и да повиши ефективността на работата в общинската администрация, а за нейното постигане са поставени и три специфични цели - оптимизиране на организационната структура и подобряване качеството на работа на общинската администрация, както и създаване на механизми за по-ефективно управление. В резултат от изпълнението на Проекта ще се постигне оптимизация на организационната структура на община Созопол, премахване на дублиращи се функции, подобряване на цялостната организация на работа на общинската администрация и ще се създадат предпоставки за нейното по-нататъшно организационно развитие.


sajt-1.JPG sajt-2.JPG sajt-3.JPG v.faktor.JPG


Този документ е създаден в рамките на проект "По-ефективна администрация в община Созопол",

който се осъществява с с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез

Оперативна програма „Административен капацитет" 2007-2013г.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Созопол

и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и  Управляващия орган


scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

септември 2020
пвсчпсн
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930