НачалоОбяви и съобщенияОбявления по ЗУТОбявление на основание чл.124 б , ал.2 от ЗУТ - Заповед № 8-Z-1426/15.11.2013 г. на Кмета на Община Созопол - ПУП в кв. 71 гр. Черноморец

Обявление на основание чл.124 б , ал.2 от ЗУТ - Заповед № 8-Z-1426/15.11.2013 г. на Кмета на Община Созопол - ПУП в кв. 71 гр. Черноморец

  • ПДФ
  • Печат

 

         Община Созопол/ЕКНМ-67800/, област Бургас, на основание чл.124 б , ал.2 от ЗУТ съобщава , че със Заповед №8-Z-1426/15.11.2013 година, Кмета на Община Созопол разрешава да се изработи Подробен устройствен план за част от урбанизирана територия – план за регулация , застрояване и преотреждане за поземлен имот №81178.501.626 по КК , попадащ в УПИ ІХ ”За трафопост” и УПИ Х в квартал 71 по действащия регулационен и застроителен план на гр.Черноморец.

         Да се спазят следните изисквания :

-          В бъдещата разработка да се спазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени ПУП , които са публична общинска собственост

При изработване на ПУП да се спазят следните нормативни изисквания, съгласно ЗУЧК ,Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони от ЗУТ и показатели на застрояване :

-          Плътност на застрояване – 40%

-          Кинт =1,2

-          Кота корниз Н макс =10,00 м.

-          Озеленяване 40% , като ? от площта да е с дървестна растителност

-Проекта за ПУП предварително да се съгласува от възложителите  преди внасянето му за приемане и одобряване със следните централни и териториални администрации и експлоатационни дружества

- МОСВ – РИОСВ гр.Бургас

-„ВиК” ЕАД гр.Бургас

-„ЕВН България Електроразпределение „ КЕЦ гр.Приморско

-„БТК „ЕАД гр.Бургас

    Заповедта не подлежи на оспорване , съгласно чл.124, ал.4 от ЗУТ.

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

март 2021
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031